SAMVERKAN I FALUN-BORLÄNGE

 

Söka medel från Finsam

samverkanstorArbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna och Falu kommun kan söka medel från Finsam Falun-Borlänge.

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

Finsam-medel kan även användas till strukturövergripande insatser som utvecklar samverkan mellan parterna. Exempel på sådana insatser kan vara utbildningar och konferenser för personal och politiker hos parterna.

I filen Kriterier för ansökan om medel till insatser (pdf, öppnas i nytt fönster) finns information om vad en ansökan ska innehålla.