Frukostmöte om Vuxenslussen

ESF-projektet Framgången startade 2016 och avslutas i år. Projektet har tagit fram samverkansplattformen Vuxenslussen, som från årskiftet blir ordinarie verksamhet. På Finsam-Faluns frukostmöte 11 november informerade personal från Vuxenslussen om hur det gått och vad som väntar.

> Läs mer om frukostmötet


Koll på 20–25 fortsätter och utvecklas

Finsam-Falun ha fått ytterligare medel från MUCF. I fortsättningsprojektet Koll på 20–25 3.0 förstärks organisationen med två tjänster: dels en hälso- och kultursamordnare som ska jobba med att utveckla motiverande kulturaktiviteter för hemmasittarna, dels en arbetsterapeut som ska arbeta med att kartlägga hemmasittarnas arbetsförmåga, aktivitetsmönster och vardagsrutiner och erbjuda individuellt anpassade åtgärder. MUCF har beviljat medel till fortsättningsprojektet som startar 1 september 2018 och pågår ett år.

> Läs mer om Koll på 20–25


Kultur och kreativitet som rehabmetod

Kre-hälsa är namnet på en metod som tagits fram av kultur- och bildningsförvaltningen på Landstinget Dalarna, kulturföreningen Skådebanan Dalarna och Finsam-Falun. Personer med psykisk ohälsa får träffa professionella kulturarbetare och får hjälp att utveckla sin kreativitet i olika former av konstnärligt skapande. Annonsbladet Dalarna har skrivit en artikel om metoden, som du kan läsa genom att klicka på länken nedan.

> Läs artikel om Kre-hälsa från Annonsbladet