Klartecken från ESF till ungdomsprojekt

Europeiska socialfonden har beviljat 5,5 miljoner kr till projektet Support framåt. Projektet riktar sig till unga, 15–24 år, med aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Projektet ska tillämpa och utveckla SE-metoden (Supported Employment och Supported Education) för både praktik och utbildning. Ungdomarna som deltar i projektet ska få hjälp med att se möjligheter framför hinder och få ett ökat förtroende för samhällets vilja och möjlighet att ge stöd.

> Läs mer om Support Framåt


Lotta Nolander och Lennart Martinsson.

Fontänhuset Falun tar form

Arbetet med att bygga upp Fontänhuset Falun fortsätter. Den 28 mars hölls föreningens första årsmöte. Då kunde man fira att det blivit klart med lokaler: Fontänhuset hittar du nu på Tullkammargatan 2, bredvid Max.
Lotta Nolander är verksamhetschef och Lennart Martinsson handledare.

> Läs mer om Fontänhus Falun

Frukostmöte om fontänhuset

Ett 80-tal personer kom till Finsam-Faluns frukostmöte den 17 juni för att få information om Fontänhus Falun.

> Läs mer om frukostmötet