Fontänhuset Falun söker
verksamhetschef

Vill du vara med och starta och driva en verksamhet för människor med psykisk ohälsa?

Fontänhuset Falun är en nystartad ideell förening med syfte att driva meningsfull verksamhet för människor som har psykisk ohälsa och som behöver en plats för återhämtning. Föreningen är medlem i Sveriges fontänhus riksförbund, som är del i en världsomfattande organisation med representation i över 30 länder.

Nu söker vi en verksamhetschef som ska leda arbetet med att bygga upp och driva Fontänhuset Falun.

> Platsannonsen hittar du här


Frukostmöte om våld i nära relationer

Enheten våld i nära relationer tillhör vuxensektionen inom socialförvaltningen. Enheten arbetar både med rådgivning och med skyddat boende. På Finsam-Faluns frukostmöte 5 oktober informerade rådgivarna Pia Jogér och Ing-Marie Jönsson.

> Läs mer om frukostmötet


Koll på 20–25 fortsätter och utvecklas

Finsam-Falun ha fått ytterligare medel från MUCF. I fortsättningsprojektet Koll på 20–25 3.0 förstärks organisationen med två tjänster: dels en hälso- och kultursamordnare som ska jobba med att utveckla motiverande kulturaktiviteter för hemmasittarna, dels en arbetsterapeut som ska arbeta med att kartlägga hemmasittarnas arbetsförmåga, aktivitetsmönster och vardagsrutiner och erbjuda individuellt anpassade åtgärder. MUCF har beviljat medel till fortsättningsprojektet som startar 1 september 2018 och pågår ett år.

> Läs mer om Koll på 20–25


Therese Ställberg.

Stöd till unga med aktivitetsersättning

Therese Ställberg är aktivitetsstödjare/SE-handledare i insatsen Unga med aktivitetsersättning. Finsam-Falun finansierar tjänsten. Therese jobbar med unga (25–29 år) som har aktivitetsersättning och som behöver särskilt stöd för att komma ut och etablera sig på arbetsmarknaden. Det handlar om förberedande stöd och coachning för att kunna ta del av Supported Employment fullt ut.

> Läs mer om stödet


Förbundschefen medverkar i skriftserie

Första numret av NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) rapportserie 2018  innehåller en rad artiklar på temat Hur samordningsförbunden skapar kvalitet och hållbarhet i välfärden. Finsam-Faluns förbundschef Petra Palmestål medverkar med en artikel om hur förbundet arbetat med ROSAB och Fontänhus Falun.

> Beställ ditt ex av rapporten