Förstudien om Rosab klar

Förstudien om att starta Rosab – Rehabilitering i offentlig sektor AB – är klar.

Falu kommun, Borlänge kommun och Landstinget Dalarna kommer före jul att få ett erbjudande om att i projektform testa den arbetsmodell för långtidssjukskrivna anställda som förstudien tagit fram..

Modellen riktar sig mot dem som bedömts inte kunna återgå till sina arbeten och där alla möjligheter till rehabilitering, anpassning eller omplacering inom den egna verksamheten uttömts.

Riksdagsmän besökte Finsam-Falun.

Fr v Marie Olsson, Maria Strömkvist, Patrik Engström, Petra Palmestål, Mats Dahlström och Roza Guclu Hedin.

Riksdagsmän informerade sig

Fredagen den 24 november fick FInsam-Falun besök av några s-ledamöter på riksdagens dalabänk. De ville veta mer om förstudien och projektet Rosab.

Styrelseordförande Mats Dahlström och förbundschef Petra Palmestål tog emot och informerade. Socialdemokraternas Marie Olsson, Maria Strömkvist, Patrik Engström och Roza Guclu Hedin De fyra riksdagsledamöterna var positiva till vad de fick höra och lovade att förankra ROSAB i Socialdepartementet.

> Läs mer om förstudien


Frukostmöte om KBT på nätet

På Finsam-Faluns frukostmöte fredagen den 24 november berättade psykoterapeut Ann-Christin Karlsdotter-Ryttberg om iKBT, dvs kognityiv beteendeterapi via internet, en behandling som erbjuds inom hela Landstinget Dalarnas primärvård.

> Läs mer om frukostmötet


Koll på 20–25 i Radio Dalarna…

Onsdagen den 25 oktober gästade Tobias Andersson och Maya Engberg radion. I P4 Dalarna Förmiddag berättade de om Finsam-projektet Koll på 20–25: Unga hemmasittare. Intressant! Klicka på länken nedan och scrolla till 3:04 i slutet på sändningen!
Lyssna på inslaget
> Läs mer om projektet Koll på 20–25

…och i SvT

Koll på 20–25 uppmärksammades på söndagen även i de lokala nyheterna i SvT Dalarna.

> Klicka här för att se inslaget (cirka 30 sek in i sändningen)