Vuxenslussen ny plattform

Projekt Framgången har tagit fram en modell för myndighetssamverkan om långtidsarbetslösa inom kommunen. Samverkansplattformen har fått namnet Vuxenslussen. Coachingteamet har upphört. Dess personal och verksamhet ingår nu i Vuxenslussen.

> Läs mer om den nya plattformen


Kalle Strand.

Stöd till unga med aktivitetsersättning

Kalle Strand är aktivitetsstödjare/SE-handledare på Ungdomsslussen. Finsam-Falun finansierar tjänsten. Kalle jobbar med ungdomar som har aktivitetsersättning och som behöver särskilt stöd för att komma ut och etablera sig på arbetsmarknaden. Det handlar om förberedande stöd och coachning för att kunna ta del av Supported Employment fullt ut.

> Läs mer om stödet


Operativa chefsgruppen på kurs

Operativa chefsgruppen, som består av enhetschefer från Finsams parter, leder bland annat det systematiska samverkansarbetet som du kan läsa om här. I vår går gruppen på ledarskapsutbildning i lösningsfokuserat ledarskap. Syftet med utbildningen är att tillsammans utveckla rollen som SSA-ansvariga och få gemensamma förhållningssätt, språk och strategier för att kunna fortsätta SSA-arbetet.


Dags för nästa föreläsning…

Den 17 april kan man lyssna till den tredje föreläsningen i årets föreläsningsserie. Temat är Ungdomars hälsa i allmänhet och pojkars i synnerhet. Föreläser gör Eva Randell. Finsam-Falun arrangerar tillsammans med studieförbunden. I år håller Studiefrämjandet med lokal; Slaggatan 37 är adressen. Man kan också se föreläsningarna live på Youtube.

> Läs mer om föreläsningsserien Psykisk hälsa – tillsammans gör vi skillnad

…och frukostmöte

Den 4 maj är det dags för årets andra frukostmöte. Det blir information om den digitala vårdcentralen Min vård.Föreläser gör Matts Lindgren, ansvarig läkare. Frukostmötena hålls på First Grand hotell i Falun och planerade datum finns i kalendariet med aktuellt tema och anmälningsformulär.


Fler nyheter

> Förstudien om Rosab klar

> Förbundet söker medel för att förstärka Koll på 20–25