Sommarhälsning från Sjulsarvsbacken!

Full fart vid Sjulsarvsbacken, konstaterar verksamhetsledare Marie Gudmundsson.

Verksamheten igång hela sommaren

Den natur- och djurunderstödda hälsoutvecklingsverksamheten är igång hela sommaren med sexton deltagare fördelade i två grupper.
Sjulsarvsbackens två verksamheter håller till på den vackert belägna gården i Lugnets naturreservat. På sommaren finns en rad aktiviteter för deltagarna: ansa i trädgården, sköta odlingarna och hönsen samt promenader och utflykter i omgivningarna är några.
Nästa kursomgång startar 8 september.

> Läs mer om Sjulsarvsbacken


Våld i nära relationer – se filmen!

På Falu kommun finns sedan länge enheten “Våld i nära relationer”. Finsam Falun har låtit ta fram en presentationsfilm om enhetens arbete.

> Klicka för att få en länk till filmen


Många sjuka på Region Dalarna i Falun

Det finns ovanligt många långtidssjukskrivna anställda på Region Dalarnas olika verksamheter i Falun. Finsam-Falun har beviljat medel till ett projekt, Stödet tillbaka i arbete, som tar itu med problemet. I samverkan med andra myndigheter ska projektet ta fram riktade insatser som ska ge stöd till de långtidssjukskrivna. Projektet ska också utveckla formerna för samverkan mellan Region Dalarna och Försäkringskassan.

> Läs mer om projektet Stödet tillbaka i arbete


Möt Brobyggarna

Brobyggarna: fr.v. Camilla Arcari, projektledare, Linda Bethäuser och Hanna Dahlström ska driva utvecklingsarbetet.

Brobyggare i Falun.

Finsam-Falun har beviljat medel till en insats som ska utveckla stödet till personer med försörjningsstöd som samtidigt är sjukskrivna. Samarbetspartners är primärvården och öppenvårdspsykiatrin. Projektet ska resultera i en hållbar modell i verksamheterna. Region Dalarnas rehabkoordinatorer har en viktig roll i projektet. Projektet ska pågå i två år med möjlighet till ett års förlängning.

> Läs mer om projektet Brobyggarna


Utbildas i lösningsfokus

Finsam-Falun finansierar en utbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för 20 handläggare på kommunens försörjningsenhet.

> Läs mer om utbildningen