Möt Brobyggarna

Brobyggarna: fr.v. Camilla Arcari, projektledare, Linda Bethäuser och Hanna Dahlström ska driva utvecklingsarbetet.

Brobyggarna: fr.v. Camilla Arcari, projektledare, Linda Bethäuser och Hanna Dahlström ska driva utvecklingsarbetet.

Finsam-Falun har beviljat medel till en ny insats som ska utveckla samordnat och effektivare stöd till personer som har försörjningsstöd men samtidigt är sjukskrivna.

Camilla Arcari, projektledare, Linda Bethäuser och Hanna Dahlström är anställda på försörjningsenheten och driver tillsammans utvecklingsarbetet.

Projektet handlar om att bygga upp och samordna stödet till personer som behöver få möjlighet att försörja sig själva. Samarbetspartners är primärvården och öppenvårdspsykiatrin.

Hållbar modell

Projektet ska också resultera i en modell/struktur i verksamheterna som håller över tid. Rehabkoordinatorer som är anställda i Region Dalarna har en viktig roll i projektet.

– Just nu utbildas vi, 20 handläggare på försörjningsenheten, i lösningsfokuserat förhållningssätt, ett samarbete mellan Finsam-Falun och Finsam Södra Dalarna. Att ställa ”rätt” frågor till klienter är avgörande och vi har redan sett att det ger resultat, säger Hanna.

Startade i november

Projektet startade 1 november 2020. Hittills har man gjort en projektplan och lagt en grund för projektet med processkartor och kartläggningsmallar. Projektet har presenterats för AME, för regionens rehabkoordinatorer och för medarbetarna på försörjningsenheten. Man har haft workshop och möten med rehabkoordinatorerna för samarbete och samordning och beslutat om fortsatta regelbundna träffar. Man har också haft kontakt med andra kommuner med liknande projekt för att få inspiration och erfarenhet/kunskaper.

15 klienter har tagits ut till projektet och man har börjat boka in sip-möten.

Projektet ska pågå i två år med möjlighet till ett års förlängning.


Nytt datum för föreläsning om suicid

Porträtt av Annelie Särnblad Pederson

Annelie Särnblad Pederson blev årets första föreläsare.

Den andra föreläsningen i serien Psykisk hälsa – tillsammans gör vi skillnad har fått ett nytt datum. Föreläsningen om efterlevandestöd vid suicid flyttas till onsdagen den 5 maj. Klicka på rubriken i kalendariet för att få en länk till den digitala föreläsningen.

Finsam-Falun arrangerar föreläsningarna tillsammans med studieförbunden och Region Dalarna. På grund av pandemin sänds tills vidare föreläsningarna via nätet.

Först ut i årets serie var Anneli Särnblad Pederson. Hon berättade den 2 mars om sin väg ur ett alkoholberoende.


Möt hälsovägledare Pär Wennberg

Pär Wennberg.

”Hej! Jag heter Pär och jobbar som hälsovägledare/hälsosamordnare på arbetsmarknadsenheten i Falu kommun. Ett uppdrag som finansieras av Finsam-Falun. Målet med mitt arbete är att genom hälsofrämjande aktiviteter bidra till ökad aktivitets- och funktionsförmåga. Lika viktigt är att förbättra mående och välbefinnande på vägen till egen försörjning.”

> Pär berättar om en vanlig arbetsdag i mars


Pia Larshans-Bodare i Radio Dalarna

Förbundschef Pia Larshans-Bodare medverkade den 1 juni i Radio Dalarna. Hon blev intervjuad om hur Finsams verksamheter påverkas av den pågående pandemin.

> Lyssna på inslaget


Sjulsarvsbacken i etern

Radio Dalarna sände den 1 juni ett inslag om den Finsamfinansierade verksamheten vid Sjulsarvsbacken. Där fick bland annat Tea Karlgren berätta om hur hon fick hjälp att bryta flera års isolering. Sedan mitten av april omfattar rehabverksamheten vid Sjulsarvsbacken två steg.

> Lyssna på inslaget i Radio Dalarna
> Läs mer om Sjulsarvsbacken