Finsam Falun-Borlänge från 1 januari 2023

Styrelserna för samordningsförbunden i Falun och Borlänge har beslutat föreslå ett samgående i ett förbund från 1 januari 2023. Nu vänder man sig till medlemmarna – Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Dalarna samt Borlänge och Falu kommun med ett förslag till förbundsordning för det nya Samordningsförbundet Finsam Falun-Borlänge. Nu har samtliga medlemmar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna, Borlänge kommun och Falu kommun fattat beslut om ny förbundsordning och sammanslagning av de två förbunden, att gälla från 1 januari 2023.

> Läs mer om förslaget till samgående


Natur och hälsa i Vassbo utvärderas

Under hösten tar inte Natur och hälsa (tidigare Grön rehab) i Vassbo emot fler deltagare. I stället ägnar man sig åt att utvärdera verksamheten i syfte att skapa ett underlag för beslut om framtida verksamhet.

Seminarium

Den 16 december hålls ett digitalt seminarium om den naturunderstödda rehabiliteringen. Erfarenheter från den tioåriga, Finsam Falun-finansierade, verksamheten tas upp till diskussion. Gästföreläsare är Anna Maria Pálsdóttir från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

> Läs mer om seminariet
> Läs mer om Natur och hälsa-projektet


Maja Bergman.

Rehabhandledare på öppenvårdspsykiatrin

Maja Bergman arbetar sedan augusti som rehabhandledare på öppenvårdspsykiatrin i Falun. Finsam Falun finansierar hennes tjänst. Hon ska förstärka och komplettera projektet Brobyggarna.

> Läs mer om rehabhandledaren
> Läs mer om projektet Brobyggarna


Våld i nära relationer

I Finsamfinansierade projektet Brobyggarna frågas deltagarna rutinmässigt ut om sina erfarenheter av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Utfrågningen är en del av ett nationellt projekt där flera samordningsförbund deltar. Bakgrunden är ett regeringsuppdrag till flera myndigheter från 2019 att genomföra åtgärder för att upptäcka våld i nära relationer.

Finsam Falun har också låtit trycka en folder – Stoppa våldet! – som förklarar varför handläggarna ställer frågor om våld och som ger tips om var man kan vända sig för att få hjälp.

På Falu kommun finns sedan länge enheten Våld i nära relationer. Finsam Falun har också låtit ta fram en presentationsfilm om enhetens arbete. Finsam Faluns frukostmöte den 29 september handlar om Våld i nära relation (se kalendariet t.h.). Då medverkar enhetschef Patric Thuresson.

> Inbjudan/affisch till frukostmötet om våld i nära relation (pdf)
> Läs mer om arbetet mot våld i nära relationer


Lotta Carlegård.

Projekt ska främja socialt företagande

Näringslivskontoret på Falu kommun har startat ett projekt – En lokal stödstruktur i samverkan – för att främja tillkomst och utveckling av arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Lotta Carlegård har tillträtt tjänsten som projektledare. Finsam Falun finansierar tjänsten. Lottas uppdrag är att samordna, koordinera och främja tillkomst och utveckling av ASF i Falu kommun. 

Fredagen den 17 juni var det en ”kick off” för projektet med en heldag som samlade en rad beslutsfattare i kommunen.

> Läs mer om stödresursen


Maya Engberg.

SIP-samordnare i Falun

Finsam Falun har beslutat finansiera en tjänst som SIP-samordnare i kommunen. Samordnaren ska arbeta med att systematiskt förbättra samverkan mellan olika verksamheter i Falun som omfattas av bestämmelserna i lagen om samordnad individuell plan (SIP). Projektet, som är tvåårigt, sker i nära samarbete med Region Dalarna.

Sedan den 11 april är SIP-samordnare Maya Engberg på plats. På frukostmötet den 2 juni berättade hon om sitt uppdrag.

Temakväll om SIP

Och den 14 juni kunde alla intresserade att vara med på en temakväll om SIP, arrangerad av Region Dalarna, Falu kommun och Finsam Falun. Läs mer i inbjudan (pdf).

> Läs mer om SIP-samordnaren


Dans för hälsa i Falun

Dans för Hälsa är en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga som nu används över hela landet. I Falun startade verksamheten som ett Finsamfinansierat projekt och Finsam Falun har även finansierat utbildning av ytterligare två instruktörer. Insatsen vänder sig till ungdomar i åldrarna 16–19 år. Man träffas en gång i veckan på Yogahuset (fd Johanneskyrkan) och dansar. Instruktörer är Angelica Skrindsta, Maria Möhring och Charlotta Lindström.

> Läs mer om metoden dans för hälsa
> Läs artikel i Annonsbladet (maj 2021)
> Läs artikel i Annonsbladet om studiebesök (sept 2021)
> Se en kort film om Dans för hälsa i Falun