Klartecken från ESF till ungdomsprojekt

Europeiska socialfonden har beviljat 5,5 miljoner kr till projektet Support framåt. Projektet riktar sig till unga, 15–24 år, med aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Projektmedarbetarna – 5–6 personer – ska tillämpa och utveckla SE-metoden (Supported Employment och Supported Education) för både praktik och utbildning. Målet är att minst 70 procent av deltagarna kommer vidare till praktik eller utbildning och närmare arbetsmarknaden eller i arbete efter sin förmåga. Ungdomarna som deltar i projektet ska få hjälp med att se möjligheter framför hinder och få ett ökat förtroende för samhällets vilja och möjlighet att ge stöd.

Totalt beräknas 100–120 ungdomar delta  i projektet som pågår till våren 2022. Planen är att permanenta arbetsmodellen under projektets sista år så att alla aktörer hittat en långsiktig arbetsmodell och finansiering för målgruppen unga med aktivitetsersättning.

Falu kommun (AIK) är projektägare. Den totala kostnaden för projektet beräknas till 11,8 miljoner kr. Förutom ESF finansierar kommunen och Försäkringskassan projektet. Övriga samverkansaktörer i projektet är Finsam-Falun, Svenska kyrkan, Arbetsförmedlingen och Café Rekommenderas i Falun.


Lotta Nolander och Lennart Martinsson.

Fontänhus Falun tar form

Arbetet med att bygga upp Fontänhus Falun fortsätter. Den 28 mars hölls föreningens första årsmöte. Då kunde man fira att det blivit klart med lokaler: Fontänhuset hittar du nu på Tullkammargatan 2, bredvid Max.
Lotta Nolander är verksamhetschef och Lennart Martinsson handledare.

> Läs mer om Fontänhus Falun


Koll på 20–25 fortsätter och utvecklas

I fortsättningsprojektet Koll på 20–25 3.0 förstärks organisationen med två tjänster: dels en hälso- och kultursamordnare som ska jobba med att utveckla motiverande kulturaktiviteter för hemmasittarna, dels en arbetsterapeut som ska arbeta med att kartlägga hemmasittarnas arbetsförmåga, aktivitetsmönster och vardagsrutiner och erbjuda individuellt anpassade åtgärder. MUCF har beviljat medel till fortsättningsprojektet som startade 1 september 2018 och pågår ett år.

> Läs mer om Koll på 20–25


Föreläsningsserien 2019

Maud Svensson, Folkuniversitetet och föreläsaren Elisabeth Nilsson Jobs, Karolinska institutet.

Den 9 april föreläste Elisabeth Nilsson Jobs, specialist inom klinisk psykologi, om diagnosen autism och om vilka symtom små barn kan ha. Folkuniversitetet arrangerade. Föreläsningen ingick i Finsam-Faluns föreläsningsserie 2019, Psykisk hälsa: Tillsammans gör vi skillnad.

Föreläsningsserien inleddes den 29 januari med Christian Hedberg, som bröt ryggen och förlamades i en olycka. Han berättade om sin resa från smärta, ångest och drogberoende till ett ansvarstagande för det egna livet. Nästa föreläsning på schemat var den 12 februari. Då berättade tre unga kvinnor om hur det är att leva med Asperger. De berörde även ämnen som dubbel diagnos, depression, självskadebeteende och hemmasittare. Den 21 mars var det dags för Simone Gynnemo, ordförande i riksförbundet Balans, att föreläsa om bipolär sjukdom och om depression.
Läs gärna mer om genomförda föreläsningar under Hänt i Finsam-Falun till höger.

Nästa föreläsning blir den 7 maj. Då är temat Suicid – att våga bryta tabun. Far och son berättar öppenhjärtigt om sin resa för att förändra tabun och förebygga självmord.

Samtliga föreläsningar äger rum i Falu lasaretts föreläsningssal (mittemot biblioteket), hisshall A5.

> Läs mer om Elisabeth Nilsson Jobs föreläsning
> Föreläsningsserien Psykisk hälsa: Tillsammans gör vi skillnad