Dags för invigning

Fredagen den 30 augusti är det dags att officiellt inviga Fontänhuset Falun. Finsam-Falun har varit drivande i processen för att få igång verksamheten och nu är det alltså dags för invigning. Det blir också Öppet hus med tillfälle att träffa Fontänhusets personal och medlemmar!
> Mer info
> Läs mer om Fontänhus Falun


Falufolk i Almedalen

Falufolk i Visby: Petra Palmestål, Susanne Svantesson och Maya Engberg.

Finsam-Faluns förbundschef Petra Palmestål var tillsammans med Susanne Svantesson och Maya Engberg i Almedalen i juni och berättade om projektet Koll på 20–25. Det handlar om hur Falu kommun arbetar med att stötta unga hemmasittare i åldrarna 20–25 år.

Projektet initierades 2016 av Finsam-Falun, som tillsammans med Falu kommuns verksamhet Ungdomsslussen, drog igång uppsökande verksamhet i september 2016. MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, och Finsam-Falun finansierade projektet. Inledningsvis handlade det om att hitta och kontakta ungdomar i målgruppen. Utifrån varje ungdoms individuella behov, upprättades sedan en plan med insatser för var och en. Målet var sysselsättning, arbete eller studier.

Finsam-Falun har tre gånger sökt och fått ytterligare medel från MUCF, vilket innebär att det ursprungliga projektet förlängts och fortfarande pågår.

> Se en film från Almedalen med Susanne och Maya 
> Läs mer om projektet Koll på 20–25


Klartecken från ESF till ungdomsprojekt

Europeiska socialfonden har beviljat 5,5 miljoner kr till projektet Support framåt. Projektet riktar sig till unga, 15–24 år, med aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Projektet ska tillämpa och utveckla SE-metoden (Supported Employment och Supported Education) för både praktik och utbildning. Ungdomarna som deltar i projektet ska få hjälp med att se möjligheter framför hinder och få ett ökat förtroende för samhällets vilja och möjlighet att ge stöd.

> Läs mer om Support Framåt