Pär Wennberg.

Möt hälsovägledare Pär Wennberg

”Hej! Jag heter Pär och jobbar som hälsovägledare/hälsosamordnare på arbetsmarknadsenheten i Falu kommun. Ett uppdrag som finansieras av Finsam-Falun. Målet med mitt arbete är att genom hälsofrämjande aktiviteter bidra till ökad aktivitets- och funktionsförmåga. Lika viktigt är att förbättra mående och välbefinnande på vägen till egen försörjning.”

> Pär berättar om en vanlig arbetsdag i mars


Pia Larshans-Bodare i Radio Dalarna

Förbundschef Pia Larshans-Bodare medverkade den 1 juni i Radio Dalarna. Hon blev intervjuad om hur Finsams verksamheter påverkas av den pågående pandemin.

– De som länge stått längst från arbetsmarknaden hamnar längs bak i kön till jobben, säger Pia Larshans-Bodare bland annat i intervjun. Samtidigt kan pandemin öppna ögonen för att alla kommer behövas på den framtida arbetsmarknaden.

> Lyssna på inslaget


Sjulsarvsbacken i etern

Radio Dalarna sände den 1 juni ett inslag om den Finsamfinansierade verksamheten vid Sjulsarvsbacken. Där fick bland annat Tea Karlgren berätta om hur hon fick hjälp att bryta flera års isolering. Sedan mitten av april omfattar rehabverksamheten vid Sjulsarvsbacken två steg.

> Lyssna på inslaget i Radio Dalarna
> Läs mer om Sjulsarvsbacken