Föreläsningsserien 2019 igång

Lisa, Stina och Tove berättar om livet med Asperger. Den 12 februari.

Den 29 januari var det dags för årets första föreläsning i Finsam-Faluns serie “Psykisk hälsa: Tillsammans gör vi skillnad”. Christian Hedberg, som bröt ryggen och förlamades i en olycka, berättar om en resa från smärta, ångest och drogberoende till ett ansvarstagande för det egna livet. Christian är bland annat en framgångsrik elitidrottsman som deltagit i två Paralympics. Hans föreläsning hade fokus på hur en positiv attityd kan påverka andra. Arrangörer var ABF och Region Dalarna.

I år äger samtliga föreläsningar rum i biblioteket på Falu lasarett, hisshall A5.

Nästa föreläsning på schemat blir den 12 februari. Då berättar tre unga kvinnor om hur det är att leva med Asperger. De berör även ämnen som dubbel diagnos, depression, självskadebeteende och hemmasittare.

> Läs mer om Christian Hedbergs föreläsning
> Anmälan och info om föreläsningen “Att leva med Asperger”
> Föreläsningsserien Psykisk hälsa: Tillsammans gör vi skillnad


Islandshäst förstärker i Sjulsarvet

Den djur- och naturunderstödda verksamheten vid Sjulsarvet i Falun (Sjulsarvets gröna rehab) har fått förstärkning. SVT Dalarna berättar om islandshästen Oskar, som visat sig speciellt bra i terapiverksamheten.

> Se SVT-inslaget


Lotta Nolander och Lennart Martinsson.

Personal till Fontänhus Falun

Arbetet med att bygga upp Fontänhus Falun fortsätter. Nu har personal utsetts.
Lotta Nolander blir verksamhetschef och Lennart Martinsson handledare. Lottas första uppgift blir att hitta en lämplig lokal i Falun för verksamheten.


Slutkonferens om Framgången

ESF-projektet Framgången pågick 2016–2018. Projektet tog fram samverkansplattformen Vuxenslussen, som från årskiftet blev ordinarie verksamhet. En slutkonferens vid Falu gruva den 21 januari satte punkt för projektet.

> Läs mer om slutkonferensen


Koll på 20–25 fortsätter och utvecklas

I fortsättningsprojektet Koll på 20–25 3.0 förstärks organisationen med två tjänster: dels en hälso- och kultursamordnare som ska jobba med att utveckla motiverande kulturaktiviteter för hemmasittarna, dels en arbetsterapeut som ska arbeta med att kartlägga hemmasittarnas arbetsförmåga, aktivitetsmönster och vardagsrutiner och erbjuda individuellt anpassade åtgärder. MUCF har beviljat medel till fortsättningsprojektet som startade 1 september 2018 och pågår ett år.

> Läs mer om Koll på 20–25


Kultur och kreativitet som rehabmetod

Kre-hälsa är namnet på en metod som tagits fram av kultur- och bildningsförvaltningen på Landstinget Dalarna, kulturföreningen Skådebanan Dalarna och Finsam-Falun. Personer med psykisk ohälsa får träffa professionella kulturarbetare och får hjälp att utveckla sin kreativitet i olika former av konstnärligt skapande. Annonsbladet Dalarna har skrivit en artikel om metoden, som du kan läsa genom att klicka på länken nedan.

> Läs artikel om Kre-hälsa från Annonsbladet