Falun får fontänhus

I interimstyrelsen för Faluns blivande fontänhus ingår såväl kommunalråd, landstingspoltitker, chefen för psykiatrin som representanter för brukarorganisationerna.

Den 23 maj blev en historisk dag i kampen mot den psykiska ohälsan i Falun. Då samlades för första gången interimstyrelsen för Faluns blivande fontänhus och lade upp arbetet framåt för uppstart av ett fontänhus 2019.

Bakom beslutet ligger förbundets förstudie ”Förutsättningar för ett Fontänhus för personer med psykisk ohälsa”.

Aktörer på psykiatriområdet liksom brukarorganisationerna är samstämmiga när det gäller behovet: ett fontänhus skulle komplettera och avlasta samhällets insatser och innebära stora personliga vinster för de berörda. Och politiker i Falu kommun och Landstinget Dalarna är positiva, vilket alltså nu resulterat i ett beslut om att starta ett fontänhus.

Faluns fontänhus blir det nordligaste i Sverige. Sedan tidigare finns tolv fontänhus i landet. I hela världen är antalet över 300.

> Artikel i DT 4 juni om fontänhusbeslutet (PDF)
> Läs mer om fontänhusrörelsen och om förstudien


Koll på 20–25 fortsätter och utvecklas

Finsam-Falun ha fått ytterligare medel från MUCF. I fortsättningsprojektet Koll på 20–25 3.0 förstärks organisationen med två tjänster: dels en hälso- och kultursamordnare som ska jobba med att utveckla motiverande kulturaktiviteter för hemmasittarna, dels en arbetsterapeut som ska arbeta med att kartlägga hemmasittarnas arbetsförmåga, aktivitetsmönster och vardagsrutiner och erbjuda individuellt anpassade åtgärder. MUCF har beviljat medel till fortsättningsprojektet som startar 1 september 2018 och pågår ett år.

> Läs mer om Koll på 20–25


Vuxenslussen ny plattform

Projekt Framgången har tagit fram en modell för myndighetssamverkan om långtidsarbetslösa inom kommunen. Samverkansplattformen har fått namnet Vuxenslussen. Coachingteamet har upphört. Dess personal och verksamhet ingår nu i Vuxenslussen.

> Läs mer om den nya plattformen


Therese Ställberg.

Stöd till unga med aktivitetsersättning

Therese Ställberg är aktivitetsstödjare/SE-handledare i insatsen Unga med aktivitetsersättning. Finsam-Falun finansierar tjänsten. Therese jobbar med unga (25–29 år) som har aktivitetsersättning och som behöver särskilt stöd för att komma ut och etablera sig på arbetsmarknaden. Det handlar om förberedande stöd och coachning för att kunna ta del av Supported Employment fullt ut.

> Läs mer om stödet


Förbundschefen medverkar i skriftserie

Första numret av NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) rapportserie 2018 är under tryckning. Numret innehåller en rad artiklar på temat Hur samordningsförbunden skapar kvalitet och hållbarhet i välfärden. Finsam-Faluns förbundschef Petra Palmestål medverkar med en artikel om hur förbundet arbetat med ROSAB och Fontänhus Falun.

> Beställ ditt ex av rapporten