HÄNT I FINSAM FALUN

Falufolk i Almedalen

Falufolk i Visby: Petra Palmestål, Susanne Svantesson och Maya Engberg.

Finsam-Faluns förbundschef Petra Palmestål var tillsammans med Susanne Svantesson och Maya Engberg i Almedalen första veckan i juli och berättade om projektet Koll på 20–25. Det handlar om hur Falu kommun arbetar med att stötta unga hemmasittare i åldrarna 20–25 år.

Projektet initierades 2016 av Finsam-Falun, som tillsammans med Falu kommuns verksamhet Ungdomsslussen, drog igång uppsökande verksamhet i september 2016. MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, och Finsam-Falun finansierade projektet. Inledningsvis handlade det om att hitta och kontakta ungdomar i målgruppen. Utifrån varje ungdoms individuella behov, upprättades sedan en plan med insatser för var och en. Målet var sysselsättning, arbete eller studier.

Finsam-Falun har tre gånger sökt och fått ytterligare medel från MUCF, vilket innebär att det ursprungliga projektet förlängts och fortfarande pågår.

> Se en film från Almedalen med Susanne och Maya 
> Läs mer om projektet Koll på 20–25