HÄNT I FINSAM FALUN

Det kom ett brev…

Finsam-Faluns styrelsemöte den 24 augusti hölls på Sjulsarvets Grön Rehab-verksamheter på Lugnet. Då fick styrelsen ett handskrivet brev från en av deltagarna i Grön Rehab. Här kan du läsa brevet.

“2017 i augusti

Detta skrives på glasverandan till Sjulsarvets GRÖNA FÖRREHAB (innefattar oxå NUA* och ENA*)

Detta faluröda hus mitt i naturen bland får och susande träd är perfekt passande till denna verksamhet. Underbar trädgård att vara i, bland blommoroch bär, samt samlingspunkten tipin och grillplatsen.

Själen och kroppen får hjälp att återhämta sig i denna miljö. Leva i nuet, vara med i uppbyggnad, sakta få tillbaka livet, skrattet, lusten till livet. Härligt för oss.
Nödvändig och perfekt förberedelse inför framtid med jobb/studier/praktik mm.
Vi träffar ENA vilket är en stor förmån och lärorikt för oss alla. Ibland möter vi NUA.

Önskelista:
• 4 v förlängning av GRÖN p.g.a. röda dagar, “inskolning” av oss tar olika tid.
• GRÖN + ENA mera gränsöverskridande
• Hästar och höns uppe här på gården
• Öppet hus för *Finsamfolket*!”

Läs mer > Presentation av Sjulsarvets Gröna Rehab (pdf)


* Sjulsarvets Gröna Rehab driver naturunderstödd verksamhet vid en vackert belägen gård i Lugnets naturreservat. Tre verksamheter till olika målgrupper erbjuds: ENA = Naturbaserad arbetslivsinriktad rehabilitering och aktivitet för personer i etableringsfas (12 veckor), NUA = Naturunderstödd aktivitet (8 veckor), samt Grön förrehabilitering (15 veckor).