HÄNT I FINSAM FALUN

Falun får fontänhus

I interimstyrelsen för Faluns blivande fontänhus ingår såväl kommunalråd, landstingspoltitker, chefen för psykiatrin som representanter för brukarorganisationerna.

Den 23 maj blev en historisk dag i kampen mot den psykiska ohälsan i Falun. Då samlades för första gången interimstyrelsen för Faluns blivande fontänhus och lade upp arbetet framåt för uppstart av ett fontänhus 2019.

Bakom beslutet ligger förbundets förstudie ”Förutsättningar för ett Fontänhus för personer med psykisk ohälsa”.

Aktörer på psykiatriområdet liksom brukarorganisationerna är samstämmiga när det gäller behovet: ett fontänhus skulle komplettera och avlasta samhällets insatser och innebära stora personliga vinster för de berörda. Och politiker i Falu kommun och Landstinget Dalarna är positiva, vilket alltså nu resulterat i ett beslut om att starta ett fontänhus.

Faluns fontänhus blir det nordligaste i Sverige. Sedan tidigare finns tolv fontänhus i landet. I hela världen är antalet över 300.
>> Artikel i DT 4 juni om fontänhusbeslutet (PDF)
>> Läs mer om fontänhusrörelsen och om förstudien
>> Folder om Fontänhus Falun, nov 2018