Föreläsningsserie 2019

Att leva med Asperger

Den 12 februari berättade Lisa, Stina och Tove berättade om hur det är att leva med diagnosen Asperger, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som hör till autismspektrat. Föreläsningen lockade 110 åhörare. Studieförbundet Bilda arrangerade.

Mer Lego åt folket!

På ett öppenhjärtigt sätt och med mycket humor beskrev Lisa, Stina och Tove vad som fungerar i vardagen men också vad som är tufft och svårt.

Intressant var också att höra hur de haft olika erfarenheter genom åren när det gäller bemötande och stöd från skol- och vårdpersonal. Om hur de mött många med okunskap, men även träffat några personer som lyssnar och som förstår deras situation.

Alla är olika

Tjejerna poängterade att det är viktigt att förstå att bara för att vi alla har diagnosen Asperger, så är vi olika med olika intressen och behov. ”Exempelvis är det ingen av oss som gillar tåg och tågtidtabeller, något som vi ofta hör förknippas med diagnosen.”

Mer Lego!

Med Lego-staplar illustrerade tjejerna på ett informativt sätt hur deras energi, ork och kraft för att klara vardagen är jämfört med personer utan diagnosen. Ju högre staplar/fler klossar, desto starkare förutsättningar för en bra dag.

Med frasen ”Det behövs mer Lego åt folket!”, avslutade tjejerna sitt föredrag som fick mycket gott betyg av åhörarna.

> Föreläsningsserien 2019 (pdf)