Föreläsningsserie 2019

Bipolär sjukdom

”Lady Gaga, exempelvis, har alltid varit öppen med sina depressioner”, berättade Simone Gynnemo.

Den 21 mars arrangerade Finsam-Falun, Studieförbundet Vuxenskolan och Föreningen Balans Dalarna en föreläsning på temat hur det är att leva med bipolär sjukdom och, hur man kan förhålla sig till den, som drabbad eller anhörig.

105 personer lyssnade till Simone Gynnemo, ordförande i Riksförbundet Balans, som öppenhjärtigt berättade om hur sjukdomen påverkat henne och anhöriga.

Hon berättade även om förbundet Balans, som stödjer personer som drabbats av olika typer av depressioner och bipolär sjukdom. De vänder sig även till anhöriga, vårdpersonal och till övriga intresserade som vill veta mer om sjukdomarna och om vägar till återhämtning.
Mycket information och kontaktuppgifter finns att läsa på www.balansriks.se och Facebook: Riksförbundet Balans

> Föreläsningsserien 2019 (pdf)