HÄNT I FINSAM FALUN

Bra råd om bra bemötande

Hur bemöter man personer med funktionsnedsättningar som ADHD eller Aspergers syndrom? Hur kan man underlätta för dem på arbetsplatser och i andra sammanhang? Det var temat för Finsam-Faluns frukostmöte den 10 juni. Anders Moberg från Attention Utbildning föreläste.

Anders Moberg gav handfasta råd om hur man bemöter människor med neuropsykisk funktionsnedsättning.

Anders Moberg gav handfasta råd om hur man bemöter människor med neuropsykisk funktionsnedsättning.

Anders Moberg, som själv diagnosticerats med neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna (NPF) Aspergers syndrom samt ADHD, gav en rad handfasta råd om hur man kan underlätta för personer med sådana funktionsnedsättningar. Men människor är olika, de individuella variationerna stora.

– Det allra viktigaste är det individuella bemötandet. Har du träffat en person med NPF har du träffat en person. Det finns stora skillnader mellan styrkor, svagheter, funktionsförmåga hos personer, betonade Anders.

Ett grundtips för hur personer med NPF ska bemötas: fråga dem själva!

– De är experter på det!

Anders Moberg berättade också om vad som brukar karaktärisera många personer med följande funktionsnedsättningar:

ADHD

Det finns tre former av ADHD: ouppmärksamhet (ADD), hyperaktivitet och en kombination av båda,  vilket är det vanligaste.

Personer med ADHD är ofta spralliga, glada och kreativa och kan därför vara en stor tillgång på en arbetsplats. Men de är ofta lättdistraherade och kan ha svårt att hålla fokus eller vänta. Med rätt bemötande och relativt enkla hjälpmedel kan man underlätta en hel del.

ASD

Aspergers syndrom ingår numera, tillsammans med autistiskt syndrom och atypisk autism (genomgripande störning i utvecklingen utan närmare specifikation) i samlingsbegreppet ASD (Autism Spectrum Disorder).

Personer med ASD har ofta svårt att kommunicera och interagera med andra. Typiskt är repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter. Men de har ofta hög koncentrationsförmåga, stor uthållighet och sinne för detaljer.

Med förståelse och kunskap, individuellt bemötande, samarbete med personen själv och anpassningar av arbetsplatsen kan personer med ADHD eller ASD bli en stor tillgång. Det handlar om att ha genomtänkta strategier!

Läs mer

>> Film om ADHD
>> Film om ASD
>> Anders Mobergs presentation
>> Checklista för personer med NPF: ”Det här är viktigt för mig”