Frukostmöte:

Fontänhuset Falun är igång

Alexander Bergfeldt, Kalle Grundelius, Lotta Nolander, Lennart Martinsson och Göran Forsen berättade om verksamheten på Fontänhus Falun.

Finsam-Faluns frukostmöte den 17 juni handlade om Fontänhuset Falun, som nu kommit igång med sin verksamhet.

Bara ett par månader efter öppnandet har föreningen 30 medlemmar. Fontänhuset är en medlems- och aktivitetsklubb för falubor som har psykisk ohälsa och som saknar sysselsättning.

Cirka 80 personer från Falu kommun, Region Dalarna, Svenska kyrkan, Länsstyrelsen och representanter från civilsamhället deltog i frukostmötet i Näringslivets hus.

> Läs mer om Fontänhuset Falun