Frukostmöte:

NxtME ger stöd till incestoffer

Petra Palmestål och Göran Forsén från Finsam-Falun tillsammans med Emma Strandberg och Lena Morin från NxtME.

Finsam-Faluns frukostmöte den 13 maj handlade om incest. Ordf. Göran Forsen och förbundschef Petra Palmestål hälsade regionansvarig Emma Strandberg och generalsekreterare Lena Morin från föreningen nxtME välkomna.

Föreningen NxtME drivs helt ideellt och riktar sig till alla som någon gång under sitt liv varit eller är utsatt för incest. Hos NxtME får de utsatta:
• enskilda samtal och gruppträffar
• hjälp från stödperson
• vidare vägledning till professionell hjälp
• tillhörighet med andra som gått igenom liknande saker

NxtME tar emot stödsökande från hela landet men har verksamhet i Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Dalarna, Värmland och Gävleborg.

Ett 30-tal personer deltog i frukostmötet i Näringslivets hus.

> Presentation (pdf)