Frukostmöte:

Våld i nära relationer

Pia Jogér och Ing-Marie Jönsson är rådgivare på Enheten våld i nära relationer.

Frukostmötet den 5 oktober handlade om våld i nära relationer. Rådgivarna Pia Jogér och Ing-Marie Jönsson berättade om hur kommunen arbetar med problemet.

Enheten våld i nära relationer tillhör vuxensektionen inom socialförvaltningen. Enheten sysselsätter 4,5 tjänster. Man arbetar både i rådgivningen och inom skyddat boende.

Vad är våld?

Våld är att skada, smärta eller kränka en annan person och få denne att göra något mot sin vilja eller avstå från något den vill.

Man talar om olika slag av våld: psykiskt och fysiskt, sexuellt eller materiellt. Både män och kvinnor utsätts för våld, men det ser oftast ut på olika sätt. Det är i allmänhet män som utövar våldet, både mot män och kvinnor. Män utsätts för våldet utomhus och ofta av någon de bara känner ytligt, kvinnor däremot inomhus (i hemmet) och av någon hon känner väl eller lever med. Våld mot män är oftast en engångsföreteelse, medan kvinnor ofta utsätts för upprepat våld.

Erbjuder olika slags hjälp

Enheten hjälper våldsutsatta på flera sätt. Man erbjuder stödjande och självstärkande samtal, hjälp att hitta rätt resurser liksom juridisk rådgivning, stöd i myndighetskontakter. Man hjälper till att ordna kvinnofridsboende och att kontakt med kvinnogrupper.

Enheten vänder sig också till våldsutövare. Där handlar det bland annat om att få hjälp med att identifiera känslor och ilska, att kunna kommunciera känslor och motverka våldsimpulser, att hantera konflikter och svartsjuka m.m.

Rådgivarnas presentation (pdf, 8 sid)