HÄNT I FINSAM FALUN

Vägen till arbetsgivarna

Lena Strindlund berättade om studien Vägen till arbetsgivarna.

Ersätt det traditionella individorienterade perspektivet med ett arbetsgivarorienterat! Genom att möta arbetsgivarnas behov av stöd kan vi få ut fler från utsatta grupper i arbete.

Så kan huvudbudskapet vid Finsam-Faluns frukostmöte den 22 september sammanfattas. Lena Strindlund, doktorand vid Linköpings universitet, berättade om en studie – Vägen till arbetsgivarna – som genomförts i samarbete med Samordningsförbundet Centrala Östergötland. Utifrån studien har en metod för samverkan mellan myndigheter och arbetsgivare tagits fram som f.n. implementeras i Linköpings kommun.

Frustrerad SIUS-konsulent

Lena berättade att hon tidigare arbetat som SIUS-konsulent på Arbetsförmedlingen. Hon var frustrerad över att den insatsen alltför ofta inte ledde till en långvarig anställning för många arbetssökande. Lena började forska för att hitta  en bättre lösning. Det hon kom fram till var att myndigheterna måste börja arbeta med ett mer arbetsgivarorienterat perspektiv.

Arbetsgivarorienterat perspektiv

Vad behöver arbetsgivarna för stöd för att ta emot praktikanter och anställa personer som har det tufft att etablera sig på arbetsmarknaden?

Det finns inget enkelt svar på den frågan. Arbetsgivare har olika inställning till arbetsmarknadsinkludering. Inställningen beror på samspel mellan olka individ-, arbetsplats- och myndighetsrelaterade faktorer. Och de faktorerna ser olika ut för varje arbetsgivare.

Därför är lösningen att ta reda på varje arbetsgivares behov och utforma stödet därefter.

Läs mer

> Lena Strindlunds presentation (pdf)
> Rapporten Vägen till arbetgivarna (pdf)