HÄNT I FINSAM FALUN

Fullsatt frukostmöte om ADHD

Det blev lapp på luckan när Finsam hade frukostmöte om ADD och ADHD den 4 september. Över 130 personer lyssnade till föredragshållaren, psykologen Mehrdad Beigi från allmänpsykiatriska mottagningen på Falu lasarett.

Cirka 130 personer från fyra myndigheter lyssnade till information om ADHD.

Cirka 130 personer från fyra myndigheter lyssnade till information om ADHD.

Finsam Faluns ordförande Mats Dahlström hälsade deltagarna, som kom från Finsams samtliga fyra ägarmyndigheter, välkomna till First Grand hotell. Sedan tog Mehrdad Beigi över. Han är leg psykolog och psykoterapeut och även handledare i psykoterapi (KBT).
Föreläsningen berörde ADHD-problematiken ur ett flertal perspektiv. Förutom att definiera och beskriva sjukdomen, berättade Beigi även om hur en ADHD-utredning går till, samt redovisade olika typer av behandling.

Komplex problematik

ADHD-problematiken är komplex. Samsjuklighet är mer regel än undantag. En tredjedel av vuxna som remitterats för ADHD har exempelvis ångeststörningar. Personer med ADHD har förhöjd risk för bipolära syndrom.

>> Se Mehrdad Beigis presentation (öppnas i nytt fönster)