HÄNT I FINSAM FALUN

 

Frukostmöte 5 juni:

Landstinget Hjälpmedel presenterade sig

Arne Thuresson, LD Hjälpmedel.

Arne Thuresson, LD Hjälpmedel.

På Finsams frukostmöte den 5 juni på Grand presenterade förvaltningschef Arne Thuresson verksamheten vid Landstinget Hjälpmedel.

LD Hjälpmedel erbjuder stöd och hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar. Idag erbjuds tjänster inom hårersättning, hörsel, kommunikation, kognition, larm, inkontinens, omgivningskontroll, ortopedteknik, personliga medicinska behandlingshjälpmedel, rörelse, syn samt tolkning för döva och hörselskadade.

Man har både försäljning och uthyrning av hjälpmedel. Hjälpmedelsbutiker finns i Borlänge, Mora och Falun.

På frukostmötet medverkade också Hanna Gullskog som är chef för avdelningen KLOK, vilket står för kommunikation, larm, omgivningskontroll och kognition. Avdelningen arbetar med att tillhandahålla och utveckla hjälpmedel för människor med exempelvis svårigheter att minnas, att organisera och planera, att förstå abstraktioner, att orientera sig eller människor med sömnsvårigheter.

– Toppenbra information, tyckte en deltagare.

>> Arne Thuresson presentation (pdf)
>> Hanna Gullskogs presentation (pdf)