HÄNT I FINSAM FALUN

Valdemar Michaelssons berättelse fängslade och berörde åhörarna på årets sista frukostmöte.

Valdemar Michaelssons berättelse fängslade och berörde åhörarna på årets sista frukostmöte.

Föreläsning som berörde

På årets sista frukostmöte den 11 december föreläste Valdemar Michaelsson, som fick hjälp att komma på fötter med stöd av bland andra coachingteamet i Falun.

Valdemar hade en tuff barndom med trassliga hemförhållanden. Han och syskonen fick ta mycket ansvar samtidigt som de skämdes för hur de hade det.

Efter famlijehemsplacering började han studera igen och bo på internat. Det blev mycket drickande. Valdemar började få självmordstankar.

Valdemar berättade öppenhjärtigt om sin resa.

Valdemar berättade öppenhjärtigt om sin resa.

Efter studierna fick han jobb, men arbetet varvades med depressioner i omgångar. Efter tre självmordsförsök med intagning på slutenpsyk i bestämde han sig: ”Aldrig mer bli inspärrad igen. Jag ville fortfarande inte leva, men jag ville inte längre ta livet av mig”.

– Psykiatrin sade “vi kan inte sjukskriva dig längre. Du har två val: gå till mottagningsteamet eller sök jobb”. 

Valde mottagningsteamet

Valdemar valde mottagningsteamet. Där förklarade han: “jag kommer inte att kunna jobba igen och jag vill egentligen inte vara här.” Okej, sade mottagningsteamet, då tror vi coachingteamet är rätt för dig.

– De på coachingteamet var trevliga. Fattar inte varför, för jag var mycket otrevlig.

Med inställningen “jag ska aldrig jobba mer” fortsatte Valdemar att gå till coachingteamet. Så småningom började han känna trygghet hos dem.

– Jag kände mig accepterad för den jag var. Personalen var genuint intresserad av att hjälpa mig. Samtidigt började träffarna med min psykolog på psykiatrin göra framsteg. Jag fick börja på DBT (dialektisk beteendeterapi) på grund av att jag tänkte fel. Jag fick verktyg att reflektera över mina tankar och känslor.

Fick praktik

Redan efter åtta månader fick Valdemar praktik på Staberg (en bergsmansgård utanför Falun som hör till världsarvet).

– Där arbetar jag heltid nu. Men mitt mål är att bli socionom.

Valdemar fick en lång applåd och många av åhörarna kom fram till honom efteråt för att få ställa frågor.

– Vilken fantastisk socionom Valdemar kommer att bli, med den erfarenheten av att leva i ett utanförskap, säger Finsam Faluns förbundschef Petra Palmestål.

____________________________________

Handlingsplaner för utvecklad samverkan

Intensiva diskussioner om hur samverkan mellan myndigheterna i Falun kan utvecklas.

Intensiva diskussioner om hur samverkan mellan myndigheterna i Falun kan utvecklas.

I september träffades företrädare för Falu kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna i Tällberg för att kartlägga hur samverkansflödena mellan myndigheterna fungerar för olika behovsgrupper. Den 4 december samlades man igen för en workshop om olika konkreta förbättringar av samverkan.

Olika problemområden ringades in och handlingsplaner upprättades. Bland annat beslutade man att en plan för hur kommunikationen mellan parterna ska gå till ska tas fram. Vissa förenklingar när det gäller arbetet med samordnade individuella planer (SIP) ska genomföras. Dessutom kommer möten för tidig gemensam kartläggning och upprättande av gemensam handlingsplan för unga vuxna införas.

I vår träffas man igen för uppföljning.