HÄNT I FINSAM FALUN

Vårdsamordning tema för frukostmöte

Lisa Ask från Region Dalarna berättade om vård- och stödsamordning.

Lisa Ask från Region Dalarna berättade om vård- och stödsamordning.

Årets första frukostmöte den 11 mars handlade om vård- och stödsamordning (VoS), eller case management om man vill använda den engelska benämningen.

Lisa Ask från Region Dalarna föreläste. Hon är regional utvecklingsledare för Regionala utvecklingsgruppen vuxenpsykiatri (RUG).

Modellen är för personer från 18 år som har psykiska funktionsnedsättningar och/eller beroendeproblem. Den syftar till att brukaren får en vård-och stödsamordnare som samlar de personer (anhöriga, läkare, handläggare från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, biståndshandläggare etc) som brukaren har behov av för att nå sina mål, exempelvis att få ett arbete.

>> Titta på presentationen (pdf, öppnas i nytt fönster).