HÄNT I FINSAM FALUN

 

Frukostmöte om Aspergers syndrom

Annika Johansson.

Annika Johansson.

Fredagen den 13 mars anordnade Finsam-Falun årets första frukostmöte på First Grand hotel för personal och politiker från alla parter. Drygt 90 st hade anmält sig för att få mer kunskap om funktionsnedsättningen Aspergers syndrom.

Drygt 90 åhörare från Finsam-Faluns parter deltog på mötet.

Många anställda från Finsam-Faluns parter deltog på mötet.

Annika Johansson, som själv i vuxen ålder har fått diagnosen, föreläste om vad funktionsnedsättningen innebär för personer som lever med den. Hon gav också alla åhörare många tips på vad personalen inom myndigheterna ska tänka på vid bemötande av personer med denna funktionsnedsättning.

Tipsade om checklistor

Annika tipsade om att det finns ett material kallat ”Stöd vid möten”, som är framtaget av Autism & Asperger-förbundet. Dessa checklistor är utformade för att underlätta kontakten med olika myndighetspersoner och yrkesgrupper. Det finns checklistor specifikt för arbetsförmedlare, skolpersonal, hälso- och sjukvård, handläggare vid socialtjänst eller vid Försäkringskassan. Det finns även för anställda som har kollegor med Aspergers syndrom. Listorna kan hämtas på Autism & Asperger förbundets hemsida

En mycket intressant och lärorik föreläsning!

Material från föreläsningen:

Klicka på bilderna för att se dem i full storlek!

Vad är Asperger

Vad är Asperger?

Bemötande.

Bemötande.