Frukostmöte:

KBT på nätet

Ann-Christin Karlsdotter-Ryttberg informerade om iKBT.

Frukostmötet den 24 november handlade om KBT på nätet. Ann-Christin Karlsdotter-Ryttberg från vårdcentralen Tisken berättade om behandlingen.

Ann-Christin Karlsdotter-Ryttberg är sjuksköterska, psykoterapeut och mindfulness-instruktör. Hon berättade att samtliga vårdcentraler i Dalarna har möjlighet att erbjuda internetbaserad behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT). Även samtalsmottagningarna Barn och unga samt Ungdomsmottagningarna bedriver KBT via internet (”ångesthjälpen ung” 13-19 år), liksom psykiatrin där internet-KBT ingår som del i behandlingen. Det gör Dalarna till störst i landet på området.

Evidensbaserad metod

Internetbaserad KBT är en evidensbaserad metod för personer med oro, sömnproblem, stress, ångest mm. Patienten arbetar under tio veckor hemma vid datorn med ett behandingsprogram. Varje vecka arbetar man med stöd av en samtalsterapeut igenom en del av behandlingen. Man tar del av filmer och ljudfiler och genomför de övningar som beskrivs i programmet. Efter varje avsnitt ger samtalsterapeuten återkoppling.

Det blev ett intressant och uppskattat frukostmöte för personal och politiker från våra parter. Verkligen viktig information att sprida bland personal och deltagare att denna möjlighet till hjälp finns!!

Se film om KBT på nätet
Ann-Christin Karlsdotter-Ryttbergs presentation (pdf, 17 sid)