HÄNT I FINSAM FALUN

 

Studiebesök från Ludvika och Närke

Många frågor och intressanta diskussioner.

Många frågor och intressanta diskussioner.

Sedan Faluns “En dörr in”-verksamhet startade för snart tre år sedan, har kunskap om mottagningsteamets modell spridits i flera olika sammanhang till andra kommuner, samordningsförbund, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) m.fl. aktörer.

Senaste studiebesöket som Finsam-Falun hade var den 21 januari 2015. Då kom ett sällskap från Samordningsförbundet Sydnärke (Laxå, Hallsberg, Askersund, Kumla) för att praktiskt få veta mer om hur arbetet fungerar. Deras kommuner skall ha ett gemensamt mottagningsteam, med start under våren 2015.

Med på studiebesöket var även tre personer från Örebros Arbetsförmedling och Försäkringskassa, samt tre kollegor från Västerbergslagens samordningsförbund, Ludvika kommun och Arbetsförmedlingen Ludvika-Smedjebacken.

Verksamheter på gång

I Örebro ska det också startas ett mottagningsteam. Och i Västerbergslagen pågår ett utvecklingsarbete för att komma i gång med “En dörr in”. Trevligt att vi i Falun kan bidra med kunskap om en bra verksamhet till andra!

Falu kommuns arbetsplatskör sjöng för besökarna.

Falu kommuns arbetsplatskör sjöng för besökarna.

Studiebesökarna fick även lyssna på skön sång från Falu kommuns lunchkör, samt träffa personal från coachingteamet som berättade om sin verksamhet.

Faluns modell, med ett mottagningsteam nära kopplat till ett coachingteam, integrerat och samlokaliserat med Arbetsmarknad, -integrations- och kompetensförvaltningen (AIK) och Arbetsförmedlingen, ger goda förutsättningar till god samverkan. Alla fyra parter finns i samma hus, vilket studiebesökarna såg som en stor fördel.