HÄNT I FINSAM FALUN

 

Samverkansmodell följdes upp

I höstas sjösattes samverkansmodellen ”Från skola till arbetsliv” i Falun. Modellen går ut på att fånga upp elever med lindrig utvecklingsstörning eller autism redan under gymnasietiden, och utforma en framtidsplan utifrån individens behov och förmågor. Den 28 maj var det dags för uppföljning.

f-sksolarblivkonf
Knappt 30 deltagare från gymnasiesärskolan, introduktionsprogrammet, elevhälsan, socialförvaltningens LSS-sektion, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, habiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin och arbetsmarknadsenheten kom till uppföljningskonferensen på Grand hotell i Falun.

Dagen fylldes av givande gruppdiskussioner med många konkreta beslut om hur vi ska arbeta vidare med modellen.

– Bra att få en helhetsbild, tyckte en deltagare. Det är kul att se att modellen faktiskt fungerar, även om det finns saker kvar att lösa.

Läs mer >> Samverkansmodellen Från skola till arbetsliv