HÄNT I FINSAM FALUN

 

SÅ SKA SAMVERKAN I FALUN UTVECKLAS 

Samverkansflöden kartlades

Med hjälp av processtödjare från Försäkringskassan arbetade gruppen bland annat med värdeflödeskartläggning.

Med hjälp av processtödjare från Försäkringskassan arbetade gruppen bland annat med värdeflödeskartläggning.

Ett 40-tal deltagare från Falu kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna träffades i Tällberg den 10 september 2015 för att diskutera hur samverkan mellan myndigheterna fungerar och hur den ska kunna utvecklas.
Deltagarna var indelade i tre grupper: Samverkan Försäkringskassan-Landstinget, Samverkan Ame-Af samt Samverkan ungdomar. I varje grupp fanns medarbetare från alla parter representerade. Alla grupper hade en processledare (från Fk) som ledde arbetet med värdeflödeskartläggning av hur samverkan fungerar.

Arbetet skall fortsätta i grupperna efter konferensen och en uppföljande konferens är inplanerad i december för att se hur långt arbetet fortskridit. I utvärderingen från dagen användes bland annat ord som “tankeväckande”, “tid för reflektion”, “användbart”, “lärorikt” och “tydliggörande metod”. En konferensdeltagare sade “och jag som alltid undrat vad dem gör på AME. Nu förstår jag…”

På kvällen fortsatte samverkansarbetet, dock lite lättsammare i form av musikfrågesport i grupper.

>> Läs mer om sambverkansarbetet