HÄNT I FINSAM FALUN

 

Lönsamt satsa på mångfald

Vad händer när vi byter perspektiv? När vi låter nya ögon titta på gamla utmaningar? När allt vi tar för givet utmanas av människor som inte är vana att ta saker för givet? Är det här som möjligheter föds?

F-Mangfald2

Pär Larshans, som är hållbarhetschef på hamburgerkedjan Max, berättade om företagets satsning på mångfald för de cirka 80 i publiken.

Det tror Falu kommun och Borlänge kommun. Den 20 mars arrangerade de därför en dag på temat ”Mångfald, nyckel till tillväxt!” Inbjudna till dagen i Borlänge Folkets hus var representanter för det privata näringslivet. De bjöds på gratis kunskap, inspiration och mat.

Samarbetsparter för arrangemanget var bland andra Näringslivet Falun-Borlänge, Falun-Borlängeregionen, Samordningsförbundet Finsam-Falun och Borlänges samordningsförbund.

Bjöds på teater

De båda Finsamförbunden arrangerade och finansierade ett smakprov ur Östra teaterns fantastiska teaterföreställning ”Churchill var inte heller klok”. I föreställningen fick åhörarna följa Antons kämpande för att övertyga arbetsgivare och Arbetsförmedling om att han visst kan arbeta, trots sin lindriga utvecklingstörning. Till slut blir Anton erbjuden ett roligt arbete på Max hamburgerkedja som serveringsvärd.

Föreställningen fick bra feedback från de 80 personer som satt i publiken.

Pjäsens manus är framtaget i samarbete med hållbarhetschefen på Max hamburgerrestauranger, Pär Larshans. Han medverkade under dagen för att bidra med sina erfarenheter av att anställa många personer med olika funktionsnedsättningar.

Lönsam satsning på mångfald

Enligt Pär har Max restaurangers antal kunder ökat tack vare att deras anställda som har funktionsnedsättningar är så populära att träffa. De är bra marknadsförare, lojala och bemöter kunderna på ett positivt sätt.

Ett bra exempel på att mångfald ger god lönsamhet, både för arbetsgivare och den som får jobb.

Brist på arbetskraft i Dalarna

Det var flera intressanta programpunkter under dagen. Arbetsförmedlingens egen arbetsmarknasartist, som Jan Sundqvist själv kallar sig, var ett intressant inslag. Han presenterade på ett humoristiskt sätt den ganska sorgsna, krisartade situation som råder när det gäller arbetskraftsbristen i Dalarna framöver.