HÄNT I FINSAM FALUN

 

Välfärden i fokus. Paneldiskussion med politikerna Patrik Engström (S), Ann-Britt Åsebol (M), Mats Dahlström (C), Gunnar Barke (S), Susanne Norberg (S) samt Mats Hedlund, Försäkringskassan, och Peter Heidkamp, Arbetsförmedlingen.

Välfärden i fokus. Paneldiskussion med moderatorn Cecilia Berg, politikerna Patrik Engström (S), Ann-Britt Åsebol (M), Mats Dahlström (C), Gunnar Barke (S), Susanne Norberg (S) samt Mats Hedlund, Försäkringskassan, och Peter Heidkamp, Arbetsförmedlingen.

Välmatad mässa firade tio år

Det blev en välmatad dag i Kulturhuset Tio14 när Finsam-Falun firade sitt tioårsjubileum den 12 december. En tankeväckande höjdpunkt var Östra teaterns föreställning ”Alla hästar hemma”.

Människor är olika. De har olika behov, olika resurser. Det gäller oavsett man har en funktionsnedsättning eller ej. En arbetsgivare är mer intresserad av vad de anställda kan göra, och mindre av vad de inte klarar av.

Ungefär så kan man beskriva temat i Östra teaterns förställning ”Alla hästar hemma”. Pjäsen vill lyfta det goda exemplet, snarare än att sätta fokus på problem.

Goda exempel

Östra teaterns föreställning "Alla hästar hemma" gav upphov till många bra tankar.

Östra teaterns föreställning “Alla hästar hemma” gav upphov till många bra tankar.

I Upplands Väsby arbetar SIUS-konsulenterna på Arbetsförmedlingen aktivt med uppsökande verksamhet: man knackar helt enkelt dörr hos arbetsgivarna i kommunen och försöker matcha deras behov mot de resurser man kan erbjuda. Resultaten är mycket goda. En mängd människor som ”normalt” varit fast förankrade utanför arbetsmarknaden har fått jobb.

Trög offentlig sektor

Bäst går det hos privata små och medelstora företag, medan det är trögare att få offentliga sektorn att erbjuda personer jobb till personer med funktionsnedsättning.

I Boden bestämde man sig för att ändra på detta. På äldreboendena i kommunen gick personalen på knäna. Medel avsattes så att personalen på varje äldreboende utökades med två personer från Samhall. Kostnaden för detta vägdes snart upp av minskade kostnader för sjukskriven personal.

Äldreboendena i Boden förvandlades till attraktiva och eftertraktade arbetsplatser. Helt enkelt därför att den ordinarie personalen avlastades uppgifter och kunde ägna sig åt det de hade kompetens för: att ta hand om de äldre.

Paneldiskussion

Trögheten i offentliga sektorn när det gäller att skapa jobb var också en fråga som kom upp på bordet i paneldiskussionen. De medverkande politikerna – riksdagsmännen Patrik Engström (S) och Ann-Britt Åsebol (M), Finsam-Faluns ordförande Mats Dahlström (C), landstingsrådet Gunnar Barke (S) och kommunalråd Susanne Norberg (S) – var överens om att mycket finns att göra inom den offentliga sektorn. Det kan handla om att frigöra arbetsuppgifter genom att anpassa arbetsplatserna så att personalen i högre grad arbetar med uppgifter den är kvalificerad för.

I samhället är handeln den sektor som bäst lyckas sysselsätta de som står långt från arbetsmarknaden – de med funktionsnedsättningar eller nyanlända – tätt följd av kultursektorn. Offentliga sektorn ligger långt ner på listan, berättade Patrik Engström.

Varför är det så? Det finns formella problem vid rekryteringar, menade panelen. Komplicerade kvalitetssäkringssystem kan vara ett hinder, pekade Mats Dahström på.
– Det finns mycket att göra, menade Gunnar Barke. Men jag är övertygad om att det går och att vi är på väg.

Pågick hela dagen

Jubileumsmässan pågick hela dagen i Kulturhuset Tio14. Förutom teater och välfärdsdebatt bjöds det på körsång av Falu kommuns arbetsplatskör. Deltagare i olika Finsam-insatser – däribland Valdemar Michaelsson, se artikel nedan – berättade om sin resa till egen försörjning och ett bättre liv. Finsam-insatserna i kommunen fanns på plats och presenterade sina verksamheter.

Allt som allt en fullspäckad dag som på ett bra sätt firade tio framgångsrika år för Finsam-Falun och samverkansarbetet i kommunen.

>> Programmet för jubileumsmässan (pdf)
>> Hon fick stöd på Sjulsarvets gröna rehab: inslag på SR Dalarna (klicka på pilen högs upp på sidan)
>> Inslag i SVT Dalarna (ca 7 min in i programmet)