HÄNT I FINSAM FALUN

  • Sektionschefen för AIK (arbetsmarknads-, integrations. och kompetenssektorn), Maria Jonsson, och socialchef Ylva Renström.

Slutkonferens om Framgången

Den 21 januari 2019 satte en konferens vid Falu gruva punkt för ESF-projektet Framgången. Ett 100-tal deltagare lyssnade när projektledare Antonis Kassitas berättade.

Projektet Framgången startade 1 januari 2016 och avslutades 31 december 2018. Projektet finansierades med medel från Europeiska socialfonden (EU).

Projektet arbetade fram samverkansmodellen Vuxenslussen, som fr.o.m. i år är en del av ordinarie verksamhet (läs mer om Vuxenslussen). I Vuxenslussen samverkar Falu kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samordningsförbundet Finsam-Falun och Region Dalarna (fd landstinget). Huvudman för verksamheten är kommunens arbetsmarknadsenhet, men verksamheten styrs tvärsektoriellt genom Operativa chefsgruppen.

Läs mer

>> Antonis Kassitas presentation på slutkonferensen (pdf, 30 sidor)
>> Frågor och svar på slutkonferensen
>> Frukostmöte om Vuxenslussen i november 2018

Kolla när Karin rappar

Karin Fredell bjöd på en bejublad rap under slutkonferensen:
[cincopa AQOAwY-6-uE-]