HÄNT I FINSAM FALUN

Falufolk på studiebesök hos Balder i Mölndal.

Studerade stöd till unga vuxna

I Göteborg finns intressanta stödverksamheter för unga vuxna med psykisk ohälsa. Ett gäng från Falun har varit på studiebesök.

Måndagen den 13 juni besöktes verksamheten Columbus, som delfinansieras av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Unga vuxna med psykisk ohälsa på “primärvårdsnivå” får behandling och aktivitet i kombination, för att nå jobb eller studier. I teamet ingår bl.a. psykolog, psykiater och kurator.

Får arbeta på hotell

På tisdagen besöktes verksamheten Balder i Mölndal.
Balder jobbar också med unga vuxna (upp till 29 år) med psykisk ohälsa av olika slag. Många deltagare har NPF-diagnos.
Deltagarna får individuell coachning av jobbcoacher och stöd av friskvårdsterapeut, arbetsterapeut och arbetspsykolog. Ett hotell är knutet till verksamheten. Där kan deltagarna varje vecka prova olika arbetsuppgifter för att testa yrket och att vara på en arbetsplats.

Bra resultat

Både Columbus och Balder har visat goda resultat med att få människor att växa och nå egen försörjning.

I Falugruppen ingick representanter för kommunens arbetsmarknadsenhet samt förbundschefen för Finsam Falun.