HÄNT I FINSAM FALUN

 

Dialog med riksdagsledamöter

f_mote

Fr.v. Roza Güclü Hedin (s), Petra Palmestål (Finsam), Patrik Engström (s), Cina Byström (Kristinegymnasiet), Magnus Lennholm (Lugnetgymnasiet), Siw Söderkvist (Lugnet- och Haraldsbogymnasiet)

Måndagen den 9 februari hade Finsam-Falun tillsammans med Falu Kommuns introduktionsprogram på gymnasiet, bjudit in till dialog med politiker om validering av kunskap.

Hur kan vi möta de elever som tar få eller inga betyg i teoretiska ämnen, men lär sig mycket på exempelvis praktikplatser? Hur kan detta lärande valideras, så att eleverna lättare kan få arbete efter gymnasiet?
Det var några frågeställningar som diskuterades under en givande eftermiddag på Lugnetgymnasiet. Medverkade gjorde Roza Güclü Hedin (utbildningsutskottet) samt Patrik Engström (socialförsäkringsutskottet, Finsam-frågor), som lovade att ta med sig synpunkterna till riksdagen.