HÄNT I FINSAM FALUN

 

Gänget från Falun tillsammans med arbetsterapeuterna och specialpedagog från Halmstad på Sannarpsgymnasiet.

Gänget från Falun tillsammans med arbetsterapeuterna och specialpedagog från Halmstad på Sannarpsgymnasiet.

 

Studerade teknikstöd i skolan

Nu startar elevhälsan i Falun en insats med teknikstöd till elever med kognitiva svårigheter. I Halmstad är en sådan verksamhet i full gång. Ett gäng från Falun har varit på studiebesök i västkustmetropolen.

Gymnasiechefen Richard Sjödahl hälsade besökarna från Falun välkomna och förklarade varför man satsat på arbetsterapeuter på gymnasierna.

– I dagens samhälle flyter utbildning, fritid och arbete ihop. Därför behöver vi inom skolan även funktioner som jobbar med “hantera livet-frågor”, menade Richard Sjödahl under besöket på Sannarpsgymnasiet.

– Annars kraschar många av de här eleverna inom några år.

Viktigt förebygga ohälsa

Det är angeläget att förebygga psykisk ohälsa redan under skoltiden. Teknikstöd är en viktig del av ett sådant arbete.

Gruppen från Falun besökte också Hallands hjälpmedelscentrum, och fick bland annat se en rad hjälpmedel för personer med kognitiva svårigheter. Landstinget/region Halland betalar hjälpmedlen.

Förskrivningsrätt

Arbetsterapeuterna i Halmstad har förskrivningsrätt på en rad sådana hjälpmedel, exempelvis bolltäcken vid sömnstörningar, tyngdvästar som verkar lugnande vid stress och oro, m.m. Det innebär att eleven får snabb hjälp och BUP, HAB eller primärvård behöver inte ens kopplas in. På så sätt riskerar inte ungdomar utan diagnos att hamna mellan stolarna.

Falugruppen bestod av 13 personer från gymnasieledning, elevhälsan, vuxenpsyk, landstinget hjälpmedel, IT-tekniker samt förbundschefen för Finsam Falun.

Läs mer

Samverkansmodellen skola-arbetsliv
>
Teknikstöd i skolan i Falun