Våld i nära relationer

Vilka frågor ska jag ställa när jag misstänker våld i nära relationer?
Vad ska jag vara uppmärksam på när jag möter klienter, kunder, arbetssökande, sjukskrivna, deltagare eller omsorgstagare?
Vilket stöd kan man få om man blivit utsatt eller är en person som utsätter andra?

Enheten ”Våld i nära relationer”  på Falu kommuns Arbetslivs- och socialförvaltning presenterar sig i en 14 minuters film.

Fyll i ditt namn och e-postadress och klicka på “skicka”. Då hamnar du på en sida med länken till filmen. Du får också ett mejl med länken (glöm inte kolla din skräppostmapp om du inte får mejlet med vändande post).

Jag vill ha en länk till presentationen

Samordningsförbundet använder dina personuppgifter för att hantera din anmälan till arrangemanget. Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen, GDPR artikel 6.1 a och 6.1e. Uppgifterna delas inte med andra organisationer och kommer att gallras vid inaktualitet. Ditt samtycke är frivilligt. Samordningsförbundets styrelse är ansvarig för behandlingen. Dataskyddslagen ger dig rätt att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Genom att skriva eller mejla till Samordningsförbundets styrelse kan du få dina uppgifter raderade eller rättade. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen. Dessa rättigheter kan begränsas av dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter raderas efter arrangemanget.Genom att klicka på "Skicka" samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt ovan.