Våld i nära relationer

Vilka frågor ska jag ställa när jag misstänker våld i nära relationer?
Vad ska jag vara uppmärksam på när jag möter klienter, kunder, arbetssökande, sjukskrivna, deltagare eller omsorgstagare?
Vilket stöd kan man få om man blivit utsatt eller är en person som utsätter andra?

Enheten ”Våld i nära relationer”  på Falu kommuns Arbetslivs- och socialförvaltning presenterar sig i en 14 minuters film.

Fyll i ditt namn och e-postadress och klicka på “skicka”. Då hamnar du på en sida med länken till filmen. Du får också ett mejl med länken (glöm inte kolla din skräppostmapp om du inte får mejlet med vändande post).

Jag vill ha en länk till presentationen

Hantering av personuppgifter. Styrelsen för Samordningsförbundet Finsam Falun är personuppgiftsansvarig. Samordningsförbundet använder dina personuppgifter för att hantera din anmälan till arrangemanget. Dina personuppgifter behandlas utifrån allmänt intresse enligt GDPR art 6.1 e. Uppgifterna delas inte med andra organisationer och kommer att raderas efter arrangemanget.

Dina rättigheter som registrerad. Du har genom dataskyddsförordningen, GDPR, flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter, t ex rätt till information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling. Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud, tel. 023-830 00. Du kan även kontakta vår förbundsordförande Pia Larshans-Bodare, tel. 023-863 09.
www.imy.se hittar du mer information om dina rättigheter. Om du anser att Samordningsförbundet Finsam Falun behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.