Fontänhuset Falun söker
verksamhetschef

Vill du vara med och starta och driva en verksamhet för människor med psykisk ohälsa?

Fontänhuset Falun är en nystartad ideell förening med syfte att driva meningsfull verksamhet för människor som har psykisk ohälsa och som behöver en plats för återhämtning. Föreningen är medlem i Sveriges fontänhus riksförbund, som är del i en världsomfattande organisation med representation i över 30 länder. Idag finns det över 300 fontänhus i världen, som alla arbetar enligt den internationella fontänhusmodellen. När det gäller rehabilitering av personer med psykisk ohälsa råder konsensus inom forskningsvärlden att fontänhusmodellen är effektiv. Framför allt på det mänskliga planet, men också vad det gäller minskade kostnader för sjukvård, socialt stöd från kommunen samt aktivitets- eller sjukersättning från staten. Med fontänhusens inkluderande rehabiliteringsprogram kan personer som står långt från arbetsmarknaden hitta vägen tillbaka till ett självständigt liv. Fontänhuset Falun startar sin verksamhet i januari 2019 och blir det 13:e fontänhuset i landet. Till det arbetet söker vi en driftig chef som vill utveckla verksamheten tillsammans med handledare och medlemmar.

 

Om verksamheten

Utifrån gemenskap och meningsfullt arbete vill Fontänhuset Falun, ge medlemmarna möjlighet att stärka sin självkänsla och utveckla sitt förhållande till samhälle och arbetsliv. Verksamheten bygger på var och ens fria vilja att komma till fontänhuset och att efter egen förmåga bidra till en arbetsinriktad dag i huset. Allt arbete är sådant som uppstår i själva verksamheten och som är nödvändigt för verksamhetens drift och skötsel. Det inkluderar uppgifter inom kök, ekonomi, administrativt kontorsarbete, information, utbildning m.fl. arbetsområden som medlemmarna vill utveckla. Alla, oavsett kompetens, ska erbjudas en meningsfull sysselsättning.

Eftersom föreningen är under uppstart har styrelsen inte hittat ”själva huset”, lokalen/lägenheten/huset ännu, men styrelsens mål är att finna det under hösten. Personalstyrkan kommer vid starten 2019 bestå av verksamhetschef och en handledare.

Alla anställda arbetar tillsammans och demokratiskt sida vid sida med medlemmarna i verksamheten och vi utför tillsammans de arbetsuppgifter som finns i huset.

Styrelsens mål är att därefter utöka personalstyrkan med fler handledare.

Arbetsuppgifter

På uppdrag av styrelsen har du som verksamhetschef ett unikt ledarskap. Förutom ett ekonomiskt ansvar för verksamheten samt ett arbetsgivaransvar för handledare, är det största ansvaret att Fontänhuset Faluns medlemmar får ett gott stöd i linje med de internationella riktlinjerna som formulerar fontänhusmodellen och föreningens stadgar. Medlemmarnas förmågor och intressen ska tillvaratas. Som verksamhetschef förväntas du följa det dagliga praktiska arbetet i verksamheten och verka för goda relationer med medlemmar och medarbetare. Verksamheten är en platt organisation där både personal och medlemmar är med och kommer fram till hur huset skall styras enligt de 37 internationella riktlinjer som fontänhusmodellen bygger på. Det finns inga forum för enbart anställda, vilket gör att du behöver ha kvalificerade kunskaper inom gruppdynamik och medledarskap. Du är flexibel och har en stor förståelse inför de grupp-processer som uppkommer, samtidigt som du är tydlig i ditt ledarskap och orädd att fatta obekväma beslut. Du håller dig uppdaterad med utvecklingen inom fontänhusens organisation samt de förändringar i omvärlden som kan påverka arbetets utformning och innehåll. Vi söker dig som har erfarenhet och engagemang av att arbeta med människor som lever med psykisk ohälsa. Du är trygg, stabil med god självkännedom och har lätt att engagera människor. Som verksamhetschef har du god organisations- och planeringsförmåga och mycket god samarbetsförmåga.


Vi söker dig som:

  • har akademisk utbildning inom områdena social omsorg, beteendevetenskap, pedagogik, rehabilitering, folkhälsa eller motsvarande kvalifikationer som kan bedömas likvärdiga
  • har lång erfarenhet av att arbeta med psykosocialt arbete
  • har goda kunskaper i gruppdynamik och stor erfarenhet av att leda grupp-processer
  • har B-körkort

Det är meriterande om du:

  • haft befattning som chef eller arbetsledare
  • har erfarenhet av budgetarbete

Vi ser att du som sökande är beredd att arbeta utifrån fontänhusmodellen och dess värdegrund. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsvillkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med provanställning 6 månader.

 

För mer information om fontänhusmodellen:
www.sverigesfontanhus.se
Clubhouse International

Om du har frågor, kontakta
Jessica Wide, ordförande • tfn 023-82280
Petra Palmestål, ledamot • tfn 023-82635

 

Ansökan

Bifoga ditt CV och ett personligt brev via mail till:

petra.palmestal@falun.se

Senast den 28 oktober vill vi ha din ansökan.

 

Arbetsgivare

Fontänhuset Falun, org. nr 802518-6126

Adress

Fontänhuset Falun
c/o Samordningsförbundet Finsam-Falun/Falu kommun
791 83 Falun
> Utskriftsvänlig version av annonsen (pdf)

> Tillbaka till Finsam Falun
> Tillbaka till Finsam Dalarna