Kontakt

Besöksadress:

Kristinegatan 28, 2 tr

(Samma ingång som Arbetsförmedlingen)

Postadress:

Samordningsförbundet Finsam-Falun
c/o Falu Kommun
791 83 Falun

Telefon:

023-863 09

E-post:

Pia Larshans-Bodare, Förbundschef Finsam-Falun

Här finns vi:

falukarta