OM FINSAM FALUN

Samordningsförbundet Finsam-Falun bildades 1 januari 2006 och har sitt säte i Falun. Förbundet leds av en styrelse med fyra ordinarie ledamöter samt fyra ersättare, alla representanter från de fyra parterna.

Finsam Faluns styrelse

Mats Dahlström
ordförande
Falu kommun
023-828 01
Kjell Persson
vice ordförande
Landstinget Dalarna
070-671 52 96
Mats Hedlund
ledamot
Försäkringskassan
010-112 56 14
Maria Andersson
ledamot
Arbetsförmedlingen
010-486 06 99
Göran Forsén
ersättare
Falu kommun
070-246 88 08
Åsa Nilser
ersättare
Landstinget Dalarna
070-618 26 01
Per Helin
ersättare
Försäkringskassan
010-112 58 30
Elisabet Fyhr
ersättare
Arbetsförmedlingen
010-486 33 03