OM FINSAM FALUN

Samordningsförbundet Finsam-Falun bildades 1 januari 2006 och har sitt säte i Falun. Förbundet leds av en styrelse med fyra ordinarie ledamöter samt fyra ersättare, alla representanter från de fyra parterna.

Finsam Faluns styrelse

Mats Dahlström
ordförande
Falu kommun
023-828 01
Kjell Persson
vice ordförande
Region Dalarna
070-671 52 96
Pernilla Boberg Frank
ledamot
Försäkringskassan
010-114 54 53
Maria Andersson
ledamot
Arbetsförmedlingen
010-486 06 99
Göran Forsén
ersättare
Falu kommun
070-246 88 08
Åsa Nilser
ersättare
Region Dalarna
070-618 26 01
vakant
ersättare
Försäkringskassan
Elisabet Fyhr
ersättare
Arbetsförmedlingen
010-486 33 03