OM FINSAM FALUN

Samordningsförbundet Finsam-Falun bildades 1 januari 2006 och har sitt säte i Falun. Förbundet leds av en styrelse med fyra ordinarie ledamöter samt fyra ersättare, alla representanter från de fyra parterna.

Finsam Faluns styrelse

Göran Forsén
ordförande
Region Dalarna
070-246 88 08
Åsa Nilser
vice ordförande
Falu kommun
070-618 26 01
Carina Gustavsson
ledamot
Arbetsförmedlingen
010-486 35 32
Anna Hallberg
ledamot
Försäkringskassan
010-112 58 28
Kjell Persson
ersättare
Region Dalarna
070-671 52 96
Susanne Norberg
ersättare
Falu kommun
023-822 06
Elisabet Fyhr
ersättare
Arbetsförmedlingen
010-486 33 03
Karolina Sandvik
ersättare
Försäkringskassan
010-112 56 30