SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Översyn av samverkan

Samverkan är färskvara. Formerna behöver ständigt anpassas efter föränderliga förutsättningar. Den insikten ligger bakom att arbetsmarknadsenheten anställde Mira Sparrow som processledare med uppgift att se över och utveckla samverkansformerna mellan myndigheterna i kommunen.

Spännande och utmanande, säger Mia Sparrow om uppdraget.

ESF-projektet Framgången, som avslutades 31 december 2018, konstaterade att myndighetssamverkan är en avgörande framgångsfaktor för ett effektivt samhällsstöd till personer som behöver stöd för att komma i egen försörjning.

Utveckling viktigt

I slutet av projektet träffades ett lokalt avtal mellan parterna som beskriver samverkansformerna mellan myndigheterna i kommunen. Men samverkansformer måste ständigt underhållas och anpassas efter ändrade förutsättningar. Därför anställde arbetsmarknadsenheten på kommunen Mia Sparrow som processledare. Hennes uppdrag var dels att kontrollera att den lokala överenskommelsen om samverkansformer fungerar, dels att vid behov utveckla nya former och revidera överenskommelsen.

Myndighetssamverkan blir allt viktigare. Gruppen som står utanför arbetsmarknaden på grund av ohälsa – eller språksvårigheter m.m. – blir allt större. Samtidigt innebär stora pensionsavgångar att bristen på arbetskraft ökar kraftigt, näringslivets kompetensförsörjning är snart ett akut problem.

Spännande utmaning

– Uppdraget handlade om att förtydliga och skapa en mer sömlös samverkan och partnerskap mellan kommun, myndigheter samt det privata näringslivet i kommunen. Tillsammans kan vi få upp utbildningsnivån i regionen, matcha mot kompetensförsörjning samt minska arbetslöshet och utanförskap för unga och vuxna, säger Mia Sparrow.

– Det var ett spännande och utmanande uppdrag, helt klart!

Processledartjänsten finansierades av Finsam under 2019 – 2020.