SAMVERKANSARENOR I FALUN

 

Frukostmöten för
ökad samverkan och kunskap

frukostmoteFinsam-Falun arrangerar och finansierar fyra frukostmöten per år. Varje möte har ett tema som berör samverkan och/eller psykisk ohälsa.

Till frukostmötena bjuds våra parter in, det vill säga politiker, chefer och tjänstemän i Falu kommun och Landstinget samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Även brukarorganisationer, arbetsintegrerande sociala företag och studieförbund får inbjudan.

Syftet med mötena är att erbjuda ett forum där man kan mötas över förvaltnings- och organisationsgränser, utan krav eller förväntningar på varandra. Man får chansen att mingla och utveckla sitt nätverk samt bli uppdaterad på ny kunskap om psykisk ohälsa och samverkan. Vi äter frukost tillsammans och får information om någon insats eller verksamhet som är nyttig för alla att känna till.

Frukostmötena hålls på First Grand hotell i Falun och planerade datum finns i kalendariet med aktuellt tema och anmälningslänk.