SAMVERKANSARENOR I FALUN

 

Föreläsningsserie 2018

Psykisk hälsa –
tillsammans gör vi skillnad

Finsam Falun arrangerar tillsammans med studieförbunden en serie föreläsningar om psykisk ohälsa m.m.

Föreläsningarna vänder sig till människor med erfarenhet av psykisk ohälsa, exempelvis anhöriga, yrkesverksamma, sådana som själva är drabbade eller som bara är intresserade av mer kunskap i ämnet.

Föreläsningarna äger rum på kvällstid, oftast tisdagar eller torsdagar, med start kl 18.30. Möjlighet finns att följa föreläsningarna på nätet, de streamas på Studiefrämjandets Youtubekanal.

Årets föreläsningar äger rum i Studiefrämjandets lokaler på Slaggatan 37 i Falun. Det är fri entré men man måste anmäla sitt deltagande på Studiefrämjandet Dalarnas webbplats. Scrolla ner och klicka på föreläsningen i listan med evenemang.

Mer information: 023-77 76 30

Föreläsningar under 2018

• Den 8 februari pratade Lisa Schütt och Heidi Lundgren om sina tonår som hemmasittare och hur dom tog sig ur det. Lisas kamp med depression och asperger och och Heidis som bipolär. Arrangör: Bilda.

• Den 8 mars var temat ”Livet med bipolär sjukdom”. Föreläste gör Zandra Edwardsson (“Min bipolära sjukdom gav mig livslusten tillbaka”) och Pär Eldsäter (“Livet i en relation med psykisk ohälsa”). Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Föreningen Balans Dalarna.

• Den 17 april handlade det om Ungdomars hälsa i allmänhet och pojkars i synnerhet. Eva Randell, med. dr. i folkhälsovetenskap och universitetslektor i socialt arbete, föreläste om tonårspojkars uppfattningar och upplevelser av hälsa, emotioner, maskuliniteter och subjektiv social status. Arrangör: Folkuniversitet.

• Den 20 september berättar Calle Svensson, attitydambassadör och föreläsare med ADHD om hur det är att leva med diagnosen. Arrangör: Sensus.

• Den 20 november föreläser leg. psykolog Anita Kullander om fenomenet särskild begåvning under rubriken “Utanför ramarna”. Arrangör: Rättighetscentrum Dalarna.

> Höstens föreläsningar 2018 (pdf)