SAMVERKANSARENOR I FALUN

 

Föreläsningsserie 2019

Psykisk hälsa –
tillsammans gör vi skillnad

Finsam Falun arrangerar tillsammans med studieförbunden en serie föreläsningar om psykisk ohälsa m.m.

Föreläsningarna vänder sig till människor med erfarenhet av psykisk ohälsa, exempelvis anhöriga, yrkesverksamma, sådana som själva är drabbade eller som bara är intresserade av mer kunskap i ämnet.

Föreläsningarna är förlagda till kvällstid med start kl 18.30.

Årets föreläsningar äger rum i Falu lasaretts föreläsningssal (mittemot biblioteket). Det är fri entré men man måste anmäla sitt deltagande. När du klickar på föreläsningen i kalendariet här intill, kommer du till en sida med information och ett anmälningsformulär.

Mer information: Petra Palmestål, 023-826 35

Föreläsningar hösten 2019

• Den 28 augusti berättar personal och medlemmar från föreningen Fontänhuset Falun om den nya verksamheten för personer med psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning. Arrangör: Samordningsförbundet Finsam-Falun.