SAMVERKANSARENOR I FALUN

 

Föreläsningsserie 2020

Psykisk hälsa –
tillsammans gör vi skillnad

Finsam Falun arrangerar tillsammans med studieförbunden en serie föreläsningar om psykisk ohälsa m.m.

Föreläsningarna vänder sig till människor med erfarenhet av psykisk ohälsa, exempelvis anhöriga, yrkesverksamma, sådana som själva är drabbade eller som bara är intresserade av mer kunskap i ämnet.

Föreläsningarna är förlagda till kvällstid med start kl 18.30.

Årets föreläsningar äger rum i Falu lasaretts föreläsningssal (mittemot biblioteket). Det är fri entré men man måste anmäla sitt deltagande. När du klickar på föreläsningen i kalendariet här intill, kommer du till en sida med information och ett anmälningsformulär.

Mer information: Pia Larshans-Bodare 023-826 35

Föreläsningar våren 2020

• På grund av den rådande coronakrisen hålls eventuella föreläsningar endast digitalt.