SAMVERKANSARENOR I FALUN

 

Ska driva och utveckla samverkan

Samverkan är färskvara. Formerna behöver ständigt anpassas efter föränderliga förutsättningar. Den insikten ligger bakom att arbetsmarknadsenheten anställt Mira Sparrow som processledare med uppgift att se över och utveckla samverkansformerna mellan myndigheterna i kommunen.

Spännande och utmanande, säger Mia Sparrow om uppdraget.

ESF-projektet Framgången, som avslutades 31 december 2018, konstaterade att myndighetssamverkan är en avgörande framgångsfaktor för ett effektivt samhällsstöd till personer som behöver stöd för att komma i egen försörjning. Projektet resulterade i samverkansplattformen Vuxenslussen (läs mer om Vuxenslussen).

Den nya plattformen blev en del av ordinarie verksamhet från 1 januari 2019. Vuxenslussen styrs av operativa chefsgruppen, som består av chefer från de olika samverkansparterna: kommunen (AIK och socialförvaltningen), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna (psykiatrin och primärvården) samt Finsam-Falun.

Utveckling viktigt

I slutet av projektet träffades ett lokalt avtal mellan parterna som beskriver samverkansformerna mellan myndigheterna i kommunen. Men samverkansformer måste ständigt underhållas och anpassas efter ändrade förutsättningar. Därför har arbetsmarknadsenheten på kommunen anställt Mia Sparrow som processledare. Hennes uppdrag är dels att kontrollera att den lokala överenskommelsen om samverkansformer fungerar, dels att vid behov utveckla nya former och revidera överenskommelsen.

Myndighetssamverkan blir allt viktigare. Gruppen som står utanför arbetsmarknaden på grund av ohälsa – eller språksvårigheter m.m. – blir allt större. Samtidigt innebär stora pensionsavgångar att bristen på arbetskraft ökar kraftigt, näringslivets kompetensförsörjning är snart ett akut problem.

Spännande utmaning

– Uppdraget handlar om att förtydliga och skapa en mer sömlös samverkan och partnerskap mellan kommun, myndigheter samt det privata näringslivet i kommunen. Tillsammans kan vi få upp utbildningsnivån i regionen, matcha mot kompetensförsörjning samt minska arbetslöshet och utanförskap för unga och vuxna, säger Mia Sparrow.

– Det är ett spännande och utmanande uppdrag, helt klart!

Processledartjänsten finansierades av Finsam under 2019 – 2020.