SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Samverkansteamet Vuxna

Samverkansteamet vänder sig till folkbokförda i Falun som är arbetslösa och/eller sjukskrivna och som är 25 år eller äldre. I teamet samarbetar myndigheter för att snabbt slussa deltagarna till rätt stödinsats.

Teamet finns i vägledningscentrums lokaler på Kristinegatan 28 (samma ingång som till Arbetsförmedlingen).

De som samarbetar är

• Handläggare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt arbetsmarknadsenheten
• Socialsekreterare inom försörjningsstöd
• Personal från primärvården
• Vid behov kontaktas även samtalsmottagningen, psykiatrin, biståndshandläggare och socialsekreterare vid missbruksenheten.

Samverkansteamet:

Malin Gradstock, Arbetsförmedlingen, tel. 010-487 22 07
Katarina Gradin, primärvården, tel. 023-49 17 44
Kerstin Ingemarson, socialförvaltningen/arbetsmarknadsenheten, tel. 023-862 41
Catarina Backer-Meurke, Försäkringskassan, tel. 010-112 58 94

 

Finsam-Falun var en av initiativtagarna samt drev utvecklingsarbetet att ta fram modellen innan den startade. Huvudman för verksamheten är arbetsmarknadsenheten på sektor Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen (AIK).

För mer information, kontakta

Mats Berglund, enhetschef Arbetsmarknadsenheten, tel 023-827 21

>> Organisationsskiss
>> Anmälningsblankett och samtycke