SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Plattform Vuxenslussen

Vuxenslussen är framtagen av projekt Framgången som en aktivitets- och samverkansplattform.

Projekt Framgången finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) för att under tre år, genom förbättrad myndighetssamverkan utarbeta metoder för att få ut långtidsarbetslösa personer i studier eller arbete. Målet är även att minska kostnaderna för kommunens försörjningsstöd.

Det är ett samarbete mellan Falu kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samordningsförbundet Finsam-Falun och Landstinget Dalarna.

Vuxenslussens målgrupp

Målgruppen för Vuxenslussen är arbetssökande från 25 år som står långt från arbetsmarknaden. Majoriteten uppbär försörjningsstöd, men även personer som uppbär ex.vis aktivitetsersättning kan få stöd här. Här finns långtidsinskrivna på Arbetsförmedlingen, personer med funktionsnedsättningar och utrikesfödda utan fungerande nätverk.

Inom ramen för Vuxenslussen bedrivs både individuella insatser och gruppaktiviteter. Det kan handla om allsidig studievägledning och utbildningsinformation (bristyrkesutbildningar), aktiv matchning mot lediga jobb, subventionerade anställningar, praktikanskaffning, arbetsträning, arbetsförmågebedömningar, information om kommunala vikariat, budget- och skuldrådgivning, hjälp att skriva CV och personligt brev, dataträning, körkortsteori, hälsovägledning m.m.

Ingång till Vuxenslussen

Deltagarna hänvisas från socialtjänsten, men personer kan även komma in i verksamheten via mottagningsteamet.

Personalen i tidigare insatsen coachingteamet ingår i Vuxenslussen. Finsam-Falun fortsätter under 2018 att finansiera dessa två heltidstjänster.

Mer information

Antonis Kassitas, projektledare ESF Framgången, tel 023-876 89
Annakarin Lönnar, verksamhetschef Arbetsmarknadsenhet vuxen, tel 023-868 78
Pia Larshans-Bodare, enhetschef Arbetsmarknadsenheten, tel 023-863 09