SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Unga med aktivitetsersättning

Unga får stöd före SE

I Falun finns flera unga med aktivitetsersättning, de flesta i åldersgruppen 25–29 år. De har oftast någon form av funktionsnedsättning och behöver särskilt stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden. På Vuxenslussen jobbar Therese Ställberg med de här unga människorna.

Therese Ställberg jobbar som aktivitetsstödjare/SE-handledare.

På kommunens arbetsmarknadsenhet finns sedan tidigare ett team som arbetar med Supported Employment, SE. Utgångspunkten är individens egna behov. Handledarna finns med som ett stöd genom hela processen, även sedan personen fått en plats att börja arbeta på. Det kontinuerliga stödet på arbetsplatsen är centralt i metoden. Att finnas som stöd åt arbetsgivaren och dennes personal är också viktigt. Samverkan med olika myndigheter och instanser ingår i arbetet.

Men innan de är riktigt redo för att ta del av Supported Employment behöver många lite förberedande coachning och stöd. Det får de av Therese, som alltså är aktivitetsstödjare/SE-handledare i insatsen Unga med aktivitetsersättning.

Finsam-Falun har finansierat tjänsten som aktivitetsstödjare/SE-handledare, men ingår sedan 1 januari 2019 i ordinarie verksamhet.

Läs mer

> Supported Employment-teamet