SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Arbetsintegrerande sociala företag

Falu kommun köper tjänster av arbetsintegrerande sociala företag, ASF, i Falun. Det handlar om förberedelse för praktik och arbetsförmågebedömningar.

Kommunens engagemang i de sociala företagen är en del av samverkansplattformen Vuxenslussen. Det finns ca 20 arbetsintegrerande sociala företag i Dalarna. De tillhandahåller främst tjänster inom en rad olika områden såsom legotillverkning inom tillverkningsindustrin, dataverkstad, caféverksamhet, second hand, djurhållning och försäljning av ekologiskt kött, hunddagis samt hushållsnära tjänster som städning, fönsterputsning, gräsklippning, buskröjning och snöskottning.

I Falu kommun finns fyra sådana företag: Arbetslivscentrum (catering, fönsterputsning mm), Dala Arbetsrehab (Bilverkstad, måleri mm), Café Rekommenderas samt Lingheds service (snörörjning, trädgårdskötsel mm).

Känntetecknande för sociala företag är att de har två affärsidéer. Dels ska företaget producera och sälja produkter eller tjänster, dels ska det integrera människor i arbetslivet på olika sätt.

Tillväxtverkets definition

Tillväxtverket har tagit fram följande kriterier för ett arbetsintegrerande socialt företag.

Arbetsintegrerande sociala företag driver näringsverksamhet, alltså som producerar och säljer varor eller tjänster:

  • med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Region Dalarna

Satsningar på arbetsintegrerade sociala företag i Dalarna är en del av det regionala tillväxtarbetet. Region Dalarna har i samverkan med Coompanion Dalarna, Samarkand2015 och Kompetensbyrån tagit fram en handlingsplan för ASF i Dalarna. Under våren 2017 startade projektet ”Utveckling av ASF i Dalarna”. Projektet ska bidra till att öka affärsmässigheten och överlevnadsförmågan för länets arbetsintegrerade sociala företag.

Finsam-Falun har finansierat kommunens inköp av tjänster hos de arbetsintegrerande sociala företagen 2017 – 2019.

> Läs mer: Region Dalarna