SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

En dörr in: Mottagningsteamet

Mottagningsteamet vänder sig till arbetslösa och sjukskrivna som behöver stöd för att klara sin egen försörjning. I teamet samarbetar myndigheter för att snabbt slussa deltagarna till rätt stödinsats: en dörr in till samhällets stöd.

Mottagningsteamet är öppet för alla mellan 16 och 65 år som är folkbokförda i Falu kommun. Teamet finns i vägledningscentrums lokaler på Kristinegatan 28 (samma ingång som till Arbetsförmedlingen).

De som samarbetar är

• Handläggare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt arbetsmarknadsenheten
• Socialsekreterare inom försörjningsstöd
• Personal från primärvården
• Vid behov kontaktas även samtalsmottagningen, psykiatrin, biståndshandläggare och socialsekreterare vid missbruksenheten.

Mottagningsteamet:

Malin Gradstock, Arbetsförmedlingen, tel. 010-487 22 07
Katarina Gradin, primärvården, tel. 023-49 17 44
Kerstin Ingemarson, socialförvaltningen, tel. 023-862 41
Catarina Backer-Meurke, Försäkringskassan, tel. 010-112 58 94

 

Finsam-Falun var en av initiativtagarna samt drev utvecklingsarbetet att ta fram modellen innan den startade. Huvudman för verksamheten är arbetsmarknadsenheten på Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen (AIK).

För mer information, kontakta

Pia Larshans-Bodare, enhetschef arbetsmarknadsenheten
Tel: 023-863 09

>> Organisationsskiss
>> Anmälningsblankett och samtycke