SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Konsultationsteamet

Insats för barn och unga

Många barn och unga i Falun mår dåligt. Tidiga insatser med fokus på helheten kan göra skillnad. Därför har Konsultationsteamet startats.

Konsultationsteamet består av personal från skolan, socialtjänsten och landstinget. De samverkar med målet att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga i Falun.

Meg Wallin är Konsultationsteamets samordnare.

Elevhälsan bidrar till teamet med två specialpedagoger, en skolsköterska och en skolpsykolog. Från Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) medverkar en sköterska och en specialpedagog, från Barn och unga (socialförvaltningen) deltar två gruppledare och från kommunens samtalsmottagning för barn och unga (SBU) medverkar en kurator. Meg Wallin är samordnare och projektledare i teamet.

Pilotskola

Hälsinggårdsskolan fungerar som pilotskola i projektet. Gruppen träffas regelbundet.

Inför mötena kontaktas samordnaren om ärenden där Konsultationsteamet kan göra skillnad, samordnaren prioriterar sedan och avgör vad som ska avhandlas på mötena.

På mötet ger rektor information om skolans problem att stödja eleven på bästa sätt. Sedan bidrar samtliga aktörer med sin kunskap utifrån sitt perspektiv hur man kan tänkas ge stöd.

Gruppen har planerat in sex träffar under vårterminen. Den första träffen ägde rum den 15 mars.

Stor kunskapsresurs

Inledningsvis diskuterade gruppen hur man tillsammans skulle kunna skapa en fungerande samverkansform. Efter det första mötet stod det klart vilken stor kunskap och erfarenhet som gruppen samlat besitter, men att man också saknar inblick i varandras kompetenser. Att öka kunskap och förståelse om varandras arbetssätt är en viktig tillitsskapande uppgift för gruppen.

Finsam-Falun delfinansierade insatsen inledningsvis. Från 2018 ingår insatsen i ordinarie verksamhet på Barn- och utbildningsförvaltningen.

> Information: Meg Wallin, samordnare Elevhälsan, tel 023-824 18