SAMVERKANSARENOR I FALUN

 

Frukostmöten för
ökad samverkan och kunskap

frukostmoteFinsam-Falun arrangerar och finansierar fyra frukostmöten per år. Varje möte har ett tema som berör samverkan och/eller psykisk ohälsa.

Till frukostmötena bjuds våra parter in, det vill säga politiker, chefer och tjänstemän i Falu kommun och Region Dalarna samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Även brukarorganisationer, arbetsintegrerande sociala företag och studieförbund får inbjudan.

Utveckla nätverk

Syftet med mötena är att erbjuda ett forum där man kan mötas över förvaltnings- och organisationsgränser, utan krav eller förväntningar på varandra. Man får chansen att mingla och utveckla sitt nätverk samt bli uppdaterad på ny kunskap om psykisk ohälsa och samverkan. Vi äter frukost tillsammans och får information om någon insats eller verksamhet som är nyttig för alla att känna till.

Frukostmötena hålls på Gamla elverket/Näringslivets hus, Ölandsgatan 8 i Falun, och planerade datum finns i kalendariet med aktuellt tema och anmälningslänk.

Inställt under pandemin

Några frukostmöten har inte genomförts under pandemin. Om Folkhälsomyndighetens restriktioner tillåter startar frukostmötena i höst (2021).

Har du förslag på innehåll? Hör av dig!

Pia Larshans-Bodare, förbundschef Finsam-Falun, tel 023-863 09