SJULSARVSBACKEN

Sjulsarvsbacken erbjuder natur- och djurunderstödd hälsoutveckling i två steg innan arbetslivsinriktad rehabilitering. Verksamheten bedrivs vid en vackert belägen gård i Lugnets naturreservat.

 

Sjulsarvsbacken
– en plats att växa på

Att möta natur och djur kan vara betydelsefullt när livet är tungt på grund av olika orsaker. Det kan röra sig om sviter efter en livskris, om utmattningssyndrom, om annan sjukdom eller tillstånd och omständigheter som drabbar såväl fysiskt, psykiskt som socialt.

Verksamheten vänder sig till ungdomar och vuxna personer som under en lång tid varit utanför arbetsmarknaden på grund av långvarig sjukskrivning eller av sociala orsaker.

Upplägg och innehåll

Verksamheten erbjuder aktiviteter från att ”bara vara ” och vila till aktiviteter som syftar till att stärka deltagarnas egen kraft och styrka (empowerment) och att våga utmana sig själva. Personalens hållning är att möta deltagarna förutsättningslöst med låga krav, accepterande, motiverande och stödjande.

Gruppverksamheten bedrivs i två olika steg:

Steg 1, 15 v, som är det första steget mot fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering. 3 dagar/vecka och 4,5 timmar/dag.

Steg 2, som erbjuder individuellt anpassad aktivitet inför arbetsträning eller arbete/studier. Steg 2 tar även emot personer som har  behov av praktisk språkträning, lots i samhälle och i offentlig sektor. 2 dagar/vecka och 4,5 timmar/dag.

Ingång till Sjulsarvsbacken

Deltagarna kommer till Sjulsarvsbacken via anmälan från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Vårdcentralerna, Psykiatrin eller via Falu kommuns Arbetslivs- och socialförvaltning (AFS). Arbetsgivare som är intresserade av plats kontaktar via mail eller telefon, se nedan.

Kontakt

Marie Gudmundsson, utvecklingsledare och platsansvarig, 070-385 92 98
Inger Petersson, handledare, 072-560 45 20

Anmälan

Anmälan görs löpande av handläggare till sjulsarvsbacken.falun@regiondalarna.se.

Steg 1 startar 8 september 2021.

Läs mer

>> Folder (pdf)

Verksamhetsansvarig

Suzanna Westberg, folkhälsochef
Tfn: 023-49 00 85
E-post: suzanna.westberg@ltdalarna.se

Finsam-Falun finansierar verksamheten. Huvudman för verksamheten är avdelningen för hälsofrämjande och hållbar utveckling på  Region Dalarna samt Fornby folkhögskola.