Samverkansteamet Unga

Samverkansteamet vänder sig till folkbokförda medborgare i Falun som är arbetslösa och/eller sjukskrivna. Teamet är öppet för medborgare som är yngre än 25 år, eller som är 25–29 år och uppbär aktivitetsersättning från Försäkringskassan. I teamet samarbetar myndigheter för att snabbt slussa deltagarna till rätt stödinsats: en dörr in till samhällets stöd.

Teamet finns på Kristinegatan 28, högst upp (samma ingång som Arbetsförmedlingen).

De som samarbetar är personal från

  • Försäkringskassan
  • Arbetsförmedlingen
  • Ungdomsslussen på arbetsmarknadsenheten
  • Socialsekreterare inom försörjningsstöd
  • Personal från psykiatrin
  • Vid behov kontaktas även samtalsmottagningen, primärvården, biståndshandläggare, socialsekreterare vid missbruksenheten, eller andra parter.

För mer information, kontakta

Mats Berglund, enhetschef Arbetsmarknadsenheten, tel 023-827 21

 

Finsam-Falun har varit med i utvecklingsarbetet att ta fram modellen.  Huvudman för verksamheten är arbetsmarknadsenheten på sektor Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen (AIK).