SAMVERKAN I FALUN

Finsam hel- eller delfinansierar verksamheter där myndigheterna samverkar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Vägen till egen försörjning kan vara olika för varje deltagare. Vi vill ge var och en möjlighet att utvecklas i egen takt, efter sina egna förutsättningar. Därför utvecklar vi olika arbetsmodeller för samverkan.

 

Plattform Ungdomsslussen

Ungdomsslussen riktar sig dem som varken arbetar eller studerar och är mellan 15 och 24 år.

Enligt skollagen ska kommunen veta vad kommunens ungdomar mellan 16–20 år sysslar med, det s.k. kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Kommunen är skyldig att erbjuda individuella åtgärder för dem som inte studerar eller jobbar. Här kommer Ungdomsslussen, som är en del av kommunens arbetsmarknadsenhet, in.

Ungdomsslussen kan hjälpa till med en rad aktiviteter, som exempelvis praktik på en arbetsplats, studiebesök, friskvård, hjälp med jobbsökning, olika typer av studier, individuell coachning mm.

Ingång till Ungdomsslussen

I Ungdomsslussens Entré (tel. Kontaktcenter 023-83 000) finns personal från Ungdomsslussen, Samverkansteamet och Kommunala aktivitetsansvaret. När någon tar kontakt med Entrén görs först – tillsammans med deltagaren – en kartläggning av behov och en handlingsplan. Därefter slussas individen till någon av Ungdomsslussen verksamheter, alternativt någon annan lämplig instans.

Kommunen arbetar också aktivt för att hitta ungdomar som inte arbetar eller studerar. Se projektet Koll på 20–25.

Finsam-Falun finansierade bl a projektet Koll på 20–25 och en tjänst som förberedande SE-handläggare på Ungdomsslussen..