SJULSARVETS GRÖNA REHAB

Sjulsarvets Gröna Rehab driver naturunderstödd verksamhet vid en vackert belägen gård i Lugnets naturreservat. Tre verksamheter till olika målgrupper erbjuds: Naturunderstödd aktivitet – NUA (8 veckor), Grön förrehabilitering (15 veckor) samt Etableringskurs (6 månader).

Cincopa WordPress plugin

Etableringskurs

Etableringskursen på Sjulsarvets Gröna Rehab erbjuds via Fornby folkhögskola och är en utbildning för nyanlända personer. Den innehåller studier i svenska språket samt orienterande och arbetsförberedande delar. Deltagarna studerar på heltid under 6 månader. Anmälan sker genom Arbetsförmedlingen.

Verksamhetsansvarig

Suzanna Westberg, folkhälsochef
Tfn: 023-49 00 85
E-post: suzanna.westberg@ltdalarna.se

Verksamheten ingår i ordinarie verksamhet inom Fornby folkhögskola, som Landstinget Dalarna är huvudman för.

Läs mer

>> Faktablad (pdf)
>> Presentation av Sjulsarvets Gröna Rehab (bildspel, pdf)