SJULSARVETS GRÖNA REHAB

Sjulsarvets Gröna Rehab driver naturunderstödd verksamhet vid en vackert belägen gård i Lugnets naturreservat. Tre verksamheter till olika målgrupper erbjuds: Naturunderstödd aktivitet – NUA (8, 12 eller 16 veckor), Grön förrehabilitering (15 veckor) samt etableringskurs (6 mån).

Cincopa WordPress plugin

Grön förrehabilitering

Grön förrehabilitering är ett första steg för personer som behöver stöd i rehabiliteringsprocessen efter lång tids sjukskrivning eller arbetslöshet.

Verksamheten består i huvudsak av vistelse i skoglig miljö, där vi nyttjar naturens positiva effekter på människors hälsa.
Målsättning för verksamheten är minskad sjukskrivning och att individen går vidare till en arbetslivsinriktad rehabilitering.

Upplägg och innehåll

  • 15 veckors gruppaktivitet med 10 deltagare/grupp.
  • Verksamhet tre dagar i veckan, mellan kl. 10-14.30.
  • Plats för verksamheten är Sjulsarvet, Lugnets naturreservat.
  • Dagliga aktiviteter är i huvudsak utevistelse i skogsmiljö (året runt). Skogspromenader, göra upp eld, fika, äta medhavd matsäck. Övriga inslag är trädgårdsaktiviteter, tillverkning av arrangemang och annat hantverk. Även matlagning i naturen, kontakt med hästar (ev. ridning), stresshantering och annan friskvård ingår i verksamheten. Aktiviteterna anpassas till årstid, väder och gruppens förmåga.
  • Uppföljning sker kontinuerligt under verksamhetens gång och en individuell handlingsplan för varje deltagare upprättas tillsammans med remitterande handläggare

Ingång till Grön förrehabilitering

Deltagarna kommer till den gröna förrehabiliteringen via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Vårdcentralerna, Psykiatrin eller via Falu kommuns Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltning (AIK).

Kursledare

Inger Petersson, naturhälsopedagog/lantmästare
Marie Gudmundsson, arbetsterapeut/ridterapeut
Lena Casselbrant, musikhandledare

Start och anmälan

Nästa kurs startar den 8 januari 2020.

Anmälan senast 13 december via handläggare, mail eller kontakta Inger Petersson, telefon: 072-560 45 20.

Personalen visar verksamheten för intresserade deltagare och handläggare efter överenskommelse.

Läs mer

>> Sjulsarvets gröna rehab (ltdalarna.se, öppnas i nytt fönster)
>> Informationsblad om Grön förrehabilitering (pdf, öppnas i nytt fönster)

Verksamhetsansvarig

Suzanna Westberg, folkhälsochef
Tfn: 023-49 00 85
E-post: suzanna.westberg@ltdalarna.se

Finsam-Falun finansierar verksamheten. Huvudman för verksamheten är avdelningen för hälsofrämjande och hållbar utveckling på Region Dalarna.

 

 

Läs mer

Faktablad (pdf)
>> Presentation av Sjulsarvets Gröna Rehab (bildspel, pdf)