SJULSARVETS GRÖNA REHAB

Sjulsarvets Gröna Rehab driver naturunderstödd verksamhet vid en vackert belägen gård i Lugnets naturreservat. Tre verksamheter till olika målgrupper erbjuds: Naturunderstödd aktivitet – NUA (8 veckor), Grön förrehabilitering (15 veckor) samt Etableringskurs (6 månader).

Cincopa WordPress plugin

Naturunderstödd aktivitet

Sjulsarvets Gröna Rehab erbjuder en öppen gruppverksamhet för personer med behov av arbetslivsinriktad naturunderstödd aktivitet innan arbetsträning eller arbete/studier.

Verksamheten vänder sig till personer som står utanför arbetsmarknaden på grund av sjukskrivning, arbetslöshet eller som är i etableringsfas och behöver praktiskt, verklighetsanknutet stöd i att utveckla det svenska språket. Målet är att deltagarna efter avslutad period ska ha ökat sin motivation och förmåga att ta ett steg vidare till arbetsträning eller studier.

Upplägg och innehåll

8, 12 eller 16 veckor erbjuds. Verksamheten bedrivs tre dagar per vecka, tisdagar, onsdagar och fredagar kl 9–15.

Vi är mestadels utomhus i natur och trädgård där vi nyttjar naturens positiva hälsoeffekter, men gör även hantverk, lagar mat och bakar. Deltagarna deltar aktivt i förberedelser och genomförande av aktiviteterna. Studiebesök på olika arbetsplatser och hos studieanordnare genomförs.

Ingång till NUA

Deltagarna kommer till NUA via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Vårdcentralerna, Psykiatrin eller via Falu kommuns Arbetsmarknads- integrations- eller kompetensförvaltning (AIK).

Handledare

Maria Ekenberg, lärare i svenska som andraspråk
Marit Sveen, aktivitetsledare

Anmälan

Anmälan görs löpande via handläggare till mail
Vid frågor kontakta projektledare Marie Gudmundsson, tel 070-385 92 98.
Löpande intag sker.

Läs mer

>> Sjulsarvets gröna rehab (ltdalarna.se, öppnas i nytt fönster)
>> Informationsblad om NUA (pdf, öppnas i nytt fönster)

Verksamhetsansvarig

Suzanna Westberg, folkhälsochef
Tfn: 023-49 00 85
E-post: suzanna.westberg@ltdalarna.se

Finsam-Falun finansierar verksamheten. Huvudman för verksamheten är avdelningen för hälsofrämjande och hållbar utveckling på  Region Dalarna.

Läs mer

>> Faktablad (pdf)
>> Presentation av Sjulsarvets Gröna Rehab (bildspel, pdf)