Föreläsning: Asperger

”Att leva med Asperger”

Lisa, Stina och Tove – tre tjejer i 20-årsåldern berättar livet med Asperger. De berör även ämnen som dubbel diagnos, depression, självskadebeteende och hemmasittare.

Arrangörer: Bilda och Region Dalarna

Var: Falu lasaretts bibliotek, hisshall A5.

Anmälan till föreläsning tisdagen 12 februari 2019

Samordningsförbundet använder dina personuppgifter för att hantera din anmälan till arrangemanget. Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen, GDPR artikel 6.1 a och 6.1e. Uppgifterna delas inte med andra organisationer och kommer att gallras vid inaktualitet. Ditt samtycke är frivilligt. Samordningsförbundets styrelse är ansvarig för behandlingen. Dataskyddslagen ger dig rätt att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Genom att skriva eller mejla till Samordningsförbundets styrelse kan du få dina uppgifter raderade eller rättade. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen. Dessa rättigheter kan begränsas av dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter raderas efter arrangemanget.Genom att klicka på "Skicka" samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt ovan.