Föreläsning: Autism

”Tidiga tecken på autism”

Elisabeth Nilsson Jobs, fil dr, specialist i kliniskt psykologi med expertkunskap om autism berättar om vad diagnosen autism innebär och vilka symtom som små barn kan ha.

Arrangörer: Folkuniversitetet och Region Dalarna.

Var: Falu lasaretts bibliotek, hisshall A5.

Anmälan till föreläsning tisdagen 9 april 2019

Samordningsförbundet använder dina personuppgifter för att hantera din anmälan till arrangemanget. Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen, GDPR artikel 6.1 a och 6.1e. Uppgifterna delas inte med andra organisationer och kommer att gallras vid inaktualitet. Ditt samtycke är frivilligt. Samordningsförbundets styrelse är ansvarig för behandlingen. Dataskyddslagen ger dig rätt att få upplysningar om hur dina uppgifter har behandlats. Genom att skriva eller mejla till Samordningsförbundets styrelse kan du få dina uppgifter raderade eller rättade. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen. Dessa rättigheter kan begränsas av dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter raderas efter arrangemanget.Genom att klicka på "Skicka" samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt ovan.